Ombudsman doporučuje stanovit věkový limit pro umisťování dětí do ústavů

Veřejný ochránce práv se ve výroční zprávě za rok 2020 věnuje i otázce náhradní rodinné péče a institucionální péče o malé děti. Jelikož malé děti mohou být umístěny i do jiných zařízení ústavní výchovy (např. do dětských domovů či domovů pro osoby se zdravotním postižením), situaci dle přesvědčení ochránce nevyřeší pouhé zrušení kojeneckých ústavů. Ochránce považuje za nezbytné zároveň stanovit věkový limit pro umisťování dětí do ústavní výchovy za současného posílení podpory komunitních služeb a zlepšení podmínek pro výkon pěstounské péče. Ombudsman doporučuje zrušení dětských domovů pro děti do 3 let věku. Současně také doporučuje stanovit v občanském zákoníku věkovou hranici, před jejímž dosažením nebude možné umístit dítě do ústavní výchovy.

Zmiňuje například pěstouny na přechodnou dobu a výši jejich odměny za péči o svěřené dítě. Ochránce v této souvislosti připomíná, že odměna přechodného pěstouny je již sedm let ve stejné výši 20 tisíc korun. Ministerstvo práce s sociálních věcí ve svém návrhu novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí navrhuje novou výši odměny ve výši 22 tisíc korun. Podle ombudsmana by schválení této výše zcela jistě znamenalo úbytek pěstounů na přechodnou dobu, což považuje s ohledem na závazek České republiky pokročit v deinstitucionalizaci péče o malé děti, za zcela nepřijatelné.

Veřejný ochránce práv doporučuje následující výše odměny pěstouna na přechodnou dobu:

  • 27 000 Kč, jde-li o pěstouna na přechodnou dobu, který momentálně nepečuje o žádné dítě
  • 30 000 Kč, jde-li o pěstouna na přechodnou dobu, kterému je svěřeno do péče 1 dítě
  • 32 000 Kč, jde-li o pěstouna na přechodnou dobu, kterému je svěřeno do péče 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost)
  • 36 000 Kč, jde-li o pěstouna na přechodnou dobu, kterému je svěřeno do péče 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)

Zdroj informací: www.ochrance.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek