Zákon o podpoře rodin a péči o ohrožené děti

Na této stránce najdete všechny dostupné informace k nově připravovanému zákonu o podpoře rodin a péči o ohrožené děti, který připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

22.06.2023 – Uskutečnila se setkání pracovních skupin, které jsou významnou součástí procesu příprav nového právní úpravy na ochranu dětí a podporu rodin. Více informací v příspěvku MPSV.

09.06.2023 – Uskutečnilo první online setkání pro všechny, koho zajímá vznik nové právní úpravy o ochraně dětí a podpoře rodin. Nový zákon, který bude vznikat ve spolupráci s širokým spektrem odborníků, vzniká na základě dlouholeté diskuse a neuspokojivé situaci v systému péče o ohrožené děti a rodiny. Jeho cílem je překonat resortní roztříštěnost, nejednotný přístup k řešení životních situací dětí a rodin a nedostatek podpůrných služeb a včasné pomoci pro děti a rodiny. Více informací v příspěvku MPSV.

09.05.2023Cíle a vize nové právní úpravy jsou popsány v této prezentaci z úvodního setkání aktérů dne 20. dubna 2023. Nová právní úprava bude vznikat v úzké spolupráci s odbornou veřejností, nevládními organizacemi a zástupci osob z cílových skupin dotčených novou právní úpravou. Věcná řešení jednotlivých témat spojených s reformou budou definována prostřednictvím expertních týmů a konzultačního procesu. Popis předpokládaných věcných okruhů nové právní úpravy a navazující struktura expertních týmů je k dispozici v přiloženém dokumentu.

21.04.2023 – MPSV připravuje nový zákon o podpoře rodin a péči o ohrožené děti – Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje nový zákon o podpoře rodin a péči o ohrožené děti. Ve čtvrtek 20. dubna 2023 představili zástupci resortu hlavní východiska a cíle nové právní úpravy, proces přípravy návrhu, ustavení pracovních týmů a konzultací. Zákon odráží i témata z programového prohlášení vlády, a to sjednocení péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo a podporu primární prevence. Více na https://www.zespodu.cz/?p=1237

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek