Projekty Housing First (bydlení především) pomohly už 320 dětem k důstojnému bydlení

Už 320 dětí získalo bezpečný domov a podporu sociálních pracovníků díky projektům Housing First (bydlení především), které probíhají po celé České republice. Celkem jde o více než 700 lidí, kteří předtím žili na ubytovnách, v azylových domech nebo v nevyhovujících bytech. Projekty Housing First byly realizovány například v Plzni, Mostě, Českých Budějovicích nebo Jihlavě. Web […]

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková: Institucionální výchova postrádá koncepci

Zákon o ústavní a ochranné výchově, který s drobnými úpravami platí již téměř 20 let, neodpovídá současným potřebám dětí. Podle zástupkyně ombudsmana Moniky Šimůnkové chybí rozumná koncepce, která by potřeby dětí více rozlišovala a pracovala s nimi. Důsledkem pak například je, že se děti v zařízeních někdy musí přizpůsobovat i přísnějšímu režimu, než by byl […]

Finanční prostředky z OP Zaměstnanost+ podpoří služby pro rodiny s dětmi a transformaci systému péče o ohrožené děti

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) pro období 2021-2027, který v říjnu letošního roku schválila Vláda ČR, se podpora v oblasti sociálního začleňování zaměří kromě jiného na rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, ohrožené děti, mladistvé a mladé dospělé. Za účelem naplnění tohoto specifického cíle budou podporovány zejména tyto aktivity: Podpora sociální práce […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek