Soutěž #zeSPODu o novou knihu Náhradka

V pondělí 16. října se uskutečnil křest knihy Náhradka. Novinářka Barbora Postránecká a fotografka Jana Plavec zachycují příběhy těch, kterým osud nadělil těžký začátek života. Kniha se věnuje stále živé problematice, která zajímá nejen ty, kdo o náhradním rodičovství (adopci či pěstounské péči) uvažují, ale i ty, kteří mají podobný osud a hledají pomoc. Autorka, […]

Nadace Sirius poskytne 11 milionů korun službám rané péče pro děti s postižením a jejich rodiny

Celkem 37 poskytovatelů sociální služby raná péče podpoří Nadace Sirius v letošním roce a v roce 2024 částkou 11,3 milionu korun. Tento druh služby má zásadní význam pro rodiny pečující o dlouhodobě nemocné děti nebo děti se zdravotním postižením a rovněž pomáhají výrazně zvýšit kvalitu života těchto dětí, ale i jejich nejbližšího okolí. V rámci spolupráce s […]

Soutěž #zeSPODu a Nakladatelství Portál o novou publikaci Vazba

#zeSPODu vyhlašuje ve spolupráci s Nakladatelstvím Portál soutěž o 3 výtisky knihy Vazba autora Johna Bowlbyho. Dnes již klasická kniha pojednává o procesu citového přilnutí a dokazuje, že tendence dítěte ke vztahové vazbě je instinktivní odpovědí na potřebu ochrany. Dítě vyhledává tělesnou blízkost matky nebo jiné blízké pečující osoby a projevuje svoji potřebu emočně – […]

Ústavní soud: Umístěním chlapce do zařízení ochranné výchovy pro neshody rodičů na jeho předávání bylo porušeno zejména právo na rodinný život

Ústavní soud (ÚS) na začátku prosince vynesl další nález, který se týkal nezletilých dětí a práva na ochranu rodinného života a výchovy dětí zaručených v čl. 10 odst. 2 Listiny a čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. ÚS v nálezu sp. zn. IV. ÚS 412/22 ze dne 29. listopadu 2022 řekl, že v případě, že obecný […]

Projekty Housing First (bydlení především) pomohly už 320 dětem k důstojnému bydlení

Už 320 dětí získalo bezpečný domov a podporu sociálních pracovníků díky projektům Housing First (bydlení především), které probíhají po celé České republice. Celkem jde o více než 700 lidí, kteří předtím žili na ubytovnách, v azylových domech nebo v nevyhovujících bytech. Projekty Housing First byly realizovány například v Plzni, Mostě, Českých Budějovicích nebo Jihlavě. Web […]

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková: Institucionální výchova postrádá koncepci

Zákon o ústavní a ochranné výchově, který s drobnými úpravami platí již téměř 20 let, neodpovídá současným potřebám dětí. Podle zástupkyně ombudsmana Moniky Šimůnkové chybí rozumná koncepce, která by potřeby dětí více rozlišovala a pracovala s nimi. Důsledkem pak například je, že se děti v zařízeních někdy musí přizpůsobovat i přísnějšímu režimu, než by byl […]

Finanční prostředky z OP Zaměstnanost+ podpoří služby pro rodiny s dětmi a transformaci systému péče o ohrožené děti

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) pro období 2021-2027, který v říjnu letošního roku schválila Vláda ČR, se podpora v oblasti sociálního začleňování zaměří kromě jiného na rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, ohrožené děti, mladistvé a mladé dospělé. Za účelem naplnění tohoto specifického cíle budou podporovány zejména tyto aktivity: Podpora sociální práce […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek