Ústavní soud: Umístěním chlapce do zařízení ochranné výchovy pro neshody rodičů na jeho předávání bylo porušeno zejména právo na rodinný život

Ústavní soud (ÚS) na začátku prosince vynesl další nález, který se týkal nezletilých dětí a práva na ochranu rodinného života a výchovy dětí zaručených v čl. 10 odst. 2 Listiny a čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. ÚS v nálezu sp. zn. IV. ÚS 412/22 ze dne 29. listopadu 2022 řekl, že v případě, že obecný soud rozhoduje o umístění nezletilého dítěte do zařízení ochranné výchovy, je povinen zkoumat jak zákonné předpoklady, tak nejlepší zájem dítěte. Zjišťuje-li soud nejlepší zájem dítěte, nelze jej posoudit řádně bez provedení výslechu nezletilého před soudem a zjištění jeho postoje, je-li dítě schopno formulovat svůj názor. Soudy musí při rozhodování o umístění nezletilého do zařízení ochranné výchovy vždy prokázat, že je dítě bez řádné péče nebo že je vážně ohrožen jeho vývoj. Podle zákonné úpravy je umístění dítěte do zařízení ochranné výchovy krajním řešením, protože odděluje dítě od jeho rodičů. Podle Ústavního soudu umístění do diagnostického ústavu nevratným způsobem předurčuje prospívání dítěte v jeho dalším životě a představuje citelný zásah soudu do jeho osobního a rodinného života. ÚS také uvedl, že je vždy potřeba v rámci řízení usilovat o zlepšení vzájemné komunikace mezi rodiči nezletilého dítěte a vztahů v rodině obecně. 

Popis případu:

Stěžovatel je otcem nezletilého dítěte. Jeho syn byl od 1. 9. 2018 svěřen do péče matky poté, co soud shledal střídavou péči rodičů za nevyhovující. Otci bylo stanoveno výživné ve výši 3 000 Kč měsíčně, byl upraven jeho styk s nezletilým tzv. širokým způsobem a byl stanoven dohled nad výchovou nezletilého. Stěžovatel podal v reakci na toto rozhodnutí žádost o vydání předběžného opatření, kterou okresní soud zamítl. Proto stěžovatel podal dne 12. 6. 2020 návrh na změnu úpravy poměrů k nezletilému a žádal o svěření nezletilého do své péče. Okresní soud v Českých Budějovicích však návrh stěžovatele na změnu úpravy poměrů k nezletilému zamítl (I. výrok), nařídil výkon rozhodnutí uložením pokuty stěžovateli ve výši 20 000 Kč (II. výrok), přičemž návrh kolizního opatrovníka na umístění nezletilého do neutrálního a stabilního prostředí v dětském diagnostickém ústavu zamítl (III. výrok). 

Krajský soud v Českých Budějovicích napadeným rozsudkem částečně potvrdil prvostupňové rozhodnutí, avšak změnil je tak, že se nezletilý umísťuje do dětského diagnostického ústavu. Otci uložil, aby sem nezletilého předal. Podle krajského soudu oba rodiče trvale nerespektují soudní rozhodnutí. I když je nezletilý pravomocným rozhodnutím soudu svěřen do péče matky, je fakticky od dubna 2021 v péči stěžovatele a doposud nebyl uskutečněn jediný styk matky s nezletilým. S ohledem na chování rodičů, kteří nejsou schopni vzájemně se domluvit, soud umístil nezletilého ve věku 11 let do neutrálního prostředí dětského diagnostického ústavu, kde podle soudu nebude ovlivňován a stresován jejich konfliktem.

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 11. 2021 č. j. 6 Co 1074/2021-679 v části, kterou byl potvrzen I. výrok a změněn III. výrok rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 7. 2021 č. j. 29 P 74/2015-625, 11 P a Nc 136/2020.

Zdroj informací: www.usoud.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek