Poslanci schválili novelu ZSPOD. Zvyšuje například odměny pro zprostředkované pěstouny

Poslanci schválili novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která ve sněmovně ležela od června 2020 (sněmovní tisk 911). Novela mimo jiné přináší zákaz umisťovat od roku 2025 děti do tří let věku do ústavních zařízení (s výjimkou dětí s těžkým zdravotním postižením a sourozeneckých skupin) nebo mění finanční zabezpečení pěstounů a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová je ráda za posun v případě umisťování nejmenších dětí do ústavů. „Podle mého přesvědčení děti do ústavu nepatří. Pokud vyrůstají alespoň v náhradních rodinách, tak mají mnohem větší šanci na šťastný a úspěšný život,“ uvedla Jana Maláčová.

Podle ministryně je důležité jasné nasměrování ke zrušení ústavní péče. V současné době žije v různých ústavních zařízeních stále ještě přes 8 tisíc dětí. „Zejména dětské domovy pro děti do tří let, chcete-li bývalé kojenecké ústavy, nedokážou i přes veškerou možnou snahu dětem zajistit rodinné prostředí. Jsme jednou z mála posledních zemí, kde tato zařízení fungují. Přijetí této novely proto považujeme za velmi důležitý krok,“ říká ministryně Jana Maláčová s tím, že je nutné maximálně podpořit náhradní rodinnou péči. Díky přechodným pěstounům v posledních letech nemuselo každoročně projít ústavní péčí téměř 700 dětí.

Celé znění přijaté novely se připravuje ke zveřejnění. Aktuálně probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení. Jakmile bude schválené znění zákona zveřejněno, objeví se i na této stránce. Zákon následně posoudí senát.

ODMĚNA PĚSTOUNA
Poslanci schválili rozdělení dávkového zabezpečení zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče. Zprostředkovaní pěstouni (včetně pěstounů na přechodnou dobu) budou mít i nadále nárok na odměnu pěstouna, u které dojde k jejímu navýšení a navázání na minimální mzdu. Podle ministryně Maláčové je dobře, že se podařilo navázat tyto odměny na minimální mzdu. Nebude nutné o navýšení rozhodovat každý rok znovu a znovu, a to je koncepční. „Stát se pěstounem je velké rozhodnutí a my nemůžeme připustit, aby počet pěstounů klesal kvůli nedostatku peněz. Navýšení odměn je nutností, životní náklady rostou dramaticky snad ve všech ohledech,“ říká Jana Maláčová.

Nezprostředkovaní pěstouni budou mít nově nárok na dávku „příspěvek při pěstounské péči“, která nemá charakter odměny za službu cizímu dítěti, není zdaňována a zpojistňována, jako odměna pěstouna u zprostředkovaných pěstounů, ale jde o jednoduchou příjmově netestovanou nepojistnou sociální dávku, která je stanovená jako částka životního minima krát koeficient za každé svěřené dítě.

 1 dítě2 děti3 dětiZa každé další dítěPřechodní pěstouni
Současná odměna pěstouna12.00018.00030.000+ 6.00020.000
NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
Zprostředkovaná PP1 x minimální mzda (MM) = 15.2001,5 x MM = 22.8002 x MM = 30.400+ 0,5 x MM = 7.6001,8 x MM = 27.360
Nezprostředkovaná PP2,3 x životní minimum (ŽM) = 8.8782,3 x ŽM x 2 = 17.7562,3 x ŽM x 3 = 26.634+ 2,3 x ŽM = 8.878 
Prarodiče1,8 x životní minimum = 6.9481,8 x ŽM x 2 = 13.8961,8 x ŽM x 3 = 20.844+ 1,8 x ŽM = 6.948 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK PRO ZŘIZOVATELE ZDVOP
Návrh počítá s výrazným navýšením příspěvku ve prospěch zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ten byl doposud 22 800 korun za obsazené lůžko a nově by se měl zvýšit na 36 tisíc korun měsíčně. Kapacita zařízení tohoto typu by přitom neměla být větší než 20 dětí.

CO NAOPAK NEBYLO PŘIJATO?

  • zveřejňování pseudonymizovaných údajů z evidencí krajského úřadu vedených ve věci zprostředkování náhradní rodinné péče, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup
  • zakotvení definice příbuzného pěstouna
  • navýšení částky státního příspěvku na výkon pěstounské péče na 60 ani 66 tisíc za kalendářní rok
  • navázání odborné způsobilosti pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami na úpravu odborné způsobilosti sociálního a pracovního podle zákona o sociálních službách.
  • zakotvení možnosti svěření dítěte do společné pěstounské péče jiným dvěma osobám, než jsou manželé
  • jmenování advokáta jako dalšího opatrovníka dítěte vedle OSPOD v soudních řízeních ve věcech péče o nezletilé

Zdroj informací: www.psp.cz, www.mpsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek