Evropský soud pro lidská práva k výchově dětí stejnopohlavními páry: Pokud se rozvinul faktický rodinný život, je třeba přiznat druhému pečovateli právo styku s dítětem

Třetí číslo Zpravodaje Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) přineslo kromě jiného také shrnutí Rozsudku ze dne 7. dubna 2022 ve věci č. 2338/20 – Callamand proti Francii, jež se zabýval právem na rodinný život u stejnopohlavního páru žen, které společně vychovávaly syna. Partnerky spolu žily od roku 2012, následně vstoupily do manželství a díky umělému oplodnění se jim narodil syn, o kterého společně každodenně pečovaly.

Vztah obou žen se následně rozpadl a jedna z žen opustila se synem společnou domácnost. Druhá se v mezidobí obrátila na soud s návrhem na přiznání práva styku s dítětem. Zatímco soud prvního stupně návrhu v únoru 2017 vyhověl, odvolací soud jeho rozsudek v dubnu 2018 zrušil, když konstatoval, že styk stěžovatelky s dítětem není v jeho nejlepším zájmu. Evropský soud pro lidská práva dospěl jednomyslně k závěru, že rozhodnutí nepřiznat stěžovatelce právo styku s dítětem její bývalé partnerky, s nímž rozvinula faktický rodinný život, představovalo porušení článku 8 Úmluvy, neboť vnitrostátní soudy při svém rozhodnutí nezohlednily její oprávněné zájmy.

Článek 8 – Právo na respektování rodinného a soukromého života

1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.
2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.

ESLP v tomto rozsudku odkazoval opět na Rozsudek ze dne 12. listopadu 2020 ve věci č. 19511/16 – Honner proti Francii, ve kterém ESLP uvedl, že pojem rodiny zahrnuje i faktické vztahy mezi dospělým či dospělými a dítětem při absenci biologických nebo právem uznaných vazeb, pokud jsou mezi nimi skutečné osobní vazby, přičemž již dříve konstatoval, že vztah dvou žen žijících v registrovaném partnerství a dítěte, které jedna z nich počala za pomoci umělého oplodnění a vychovávala společně se svou partnerkou, představuje rodinný život ve smyslu článku 8 Úmluvy.

Zdroj informací: https://justice.cz/documents/12681/720430/Zpravodaj+KVZ+3_2022_fin.pdf/756f399f-817c-4851-bd0a-9da831d2c897

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek