MPSV plánuje od ledna zvýšit příspěvky pro ZDVOPY a doprovázející organizace o 10 %

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo do připomínkového řízení nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, konkrétně se jedná o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) a státní příspěvek na výkon pěstounské péče. MPSV navrhuje, aby se od 1. ledna 2023 zvýšil příspěvek pro ZDVOPY za každé dítě na 39 600 korun měsíčně a doprovázejícím organizacím by se měl státní příspěvek zvýšit na 59 400 korun na dohodu a rok. V obou případech se tedy jedná o zvýšení o 10 %. V důvodové zprávě k návrhu nařízení vlády MPSV uvádí: Od poslední úpravy (zvýšení) státních příspěvků podle zákona o SPOD došlo ke snížení jejich reálné hodnoty a pro ZDVOP a doprovázející subjekty začíná být problematické zajistit kvalitní péči o svěřené děti a o doprovázené pěstounské rodiny. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče a státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP byly naposledy zvýšeny novelou zákona o SPOD s účinností od 1. ledna 2022.

Již dříve vláda zvýšila některé dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvek. S účinností od 1. října 2022 došlo k navýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte o 27 %, příspěvku při převzetí dítěte o 35 % a zaopatřovacího příspěvku o 15 %. V souvislosti s navrhovanými úpravami částek státních příspěvků lze v roce 2023 očekávat dopad na státní rozpočet ve výši 103 mil. Kč, a tedy v mezích navrhovaného navýšení kapitoly 313 (MPSV)  dle návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2023.

Zdroj informací: eklep Vlády ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek