Některé úřady práce nechtějí přiznávat rodičovský příspěvek novým pečovatelům o dítě, když biologický rodič již nějakou část vyčerpal

Veřejný ochránce práv se již po několikáté zabýval otázkou nároku na rodičovský příspěvek dítěte v pěstounské péči v případě, že biologický rodič dítěte vyčerpal již nějakou část z celkové částky rodičovského příspěvku. Přestože existuje rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. května 2017, č.j. 6 Ads 21/2017-23, a na něj navazující rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. prosince 2019, č.j. 32 Ad 4/2019-29, úřady práce v některých případech nepřiznají nárok na rodičovský příspěvek novému pečovateli. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se výše uvedené rozsudky vztahují ke konkrétnímu případu odčerpání části rodičovského příspěvku a tuto premisu nelze obecně rozšiřovat na všechny situace, kdy dojde k převzetí dítěte jinou osobou, jíž bylo svěřeno dítě do čtyř let věku. Dle generálního ředitelství úřadu práce v případě převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů nelze bez rozhodnutí odvolacího orgánu o přezkumu, odvolání nebo rozsudku doplatit rodičovský příspěvek odčerpaný jinou osobou.

Podle veřejného ochránce práv však z citovaných rozsudků vyplývá jednoznačný závěr. Úřad práce v zásadě musí posoudit to, zda má nová pečující osoba nárok na rodičovský příspěvek a za nejde o tutéž rodinu. Odpoví-li si na obě otázky kladně, měl by nové pečující osobě umožnit čerpání celkové části rodičovského příspěvku. Ombudsman tedy žadatelům doporučuje, pokud jim úřad práce odmítl přiznat plnou výši rodičovského příspěvku, tj. v současné době 300 tisíc korun, aby se bránili proti jeho postupu řádným opravným prostředkem (podle typu rozhodnutí buď námitkami, nebo odvoláním).

Zdroj informací: www.ochrance.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek