Evropský soud pro lidská práva: Nastavení povinného očkování dětí v ČR je přiměřené

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku zamítl stížnosti šestice českých rodičů, kteří se na něj obrátili kvůli povinnému očkování dětí. Rodiče ve věci Vavřička a ostatní proti České republice namítali, že stát nepřiměřeně zasáhl do jejich práv, když jim za nenaočkování dětí uložil pokutu nebo jejich děti nepřijal do mateřských škol. Sedmnáctičlenný velký senát ESLP ve svém aktuálním rozhodnutí řekl, že nastavení očkování v Česku je adekvátní a že kromě základních práv má člověk i základní povinnosti a odpovědnost vůči druhým. Podle ESLP je systém povinného očkování možným prostředkem pro zajištění kolektivní imunity populace vůči infekčním nemocem.

Rozsudek má zásadní význam, protože doposud nebyla otázka souladu povinného očkování s lidskými právy v Evropě, u ESLP řešena. Důležitost otázky dokládá i to, že se k řízení připojila řada evropských států – např. naši sousedé Slovensko, Německo nebo Polsko.

V ČR je povinnost očkovat proti devíti nemocím. Jde o očkování proti:

  • Černému kašli
  • Dětské obrně
  • Hepatitidě typu B
  • Příušnicím
  • Spalničkám
  • Tetanu
  • Záškrtu
  • Zarděnkám
  • Infekci vyvolané Haemophilem influenzae

Rozhodnutí je zatím k dispozici jen v anglickém jazyce na této stránce.

Zdroj informací: www.justice.cz, https://hudoc.echr.coe.int/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek