Počet dětí odebíraných z péče rodičů klesá, avšak stále je v ústavních zařízeních skoro šest tisíc dětí

V roce 2020 bylo z péče rodičů odebráno 2 903 dětí. Je to o 676 dětí méně než v roce 2019. Nejčastěji byly děti odebrány z péče rodičů kvůli zanedbávání výchovy dítěte (1 463 dětí), druhým nejčastějším důvodem byly jiné překážky na straně rodičů (719 dětí). Jde například o jejich nástup do výkonu trestu odnětí svobody nebo dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav rodiče.

Poklesl také počet dětí nově umístěných do zařízení pro výkon ústavní výchovy. V roce 2020 bylo umístěn1 289 dětí, což je o o 477 dětí méně než v roce 2019. Snížení zaznamenala také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Víceméně konstantní zůstává počet dětí, která jsou do ZDVOP umístěna na základě rozhodnutí soudu. Číslo se pohybuje mezi 500 – 600 dětí za rok. Významně poklesl také počet dětí umístěných na základě žádosti rodičů, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo žádosti dítěte. Oproti roku 2019 se jedná o 404 dětí méně.

Stále však platí, že ke konci 2020 byl vysoký počet dětí umístěných v zařízeních. Pokud sečteme zařízení pro výkon ústavní výchovy (nejčastěji dětské domovy) a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jedná se o 6 302 dětí.

Zdroj informací: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2020 dostupný na www.mpsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek