MŠMT navrhuje osvobodit od placení školky také rodiny s přídavkem na děti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. MŠMT návrh předkládá v návaznosti na novelu § 123 školského zákona, dle něhož bude od 1. ledna 2024 stanovovat výši úplaty v mateřských školách, školních družinách a klubech zřizovatel. Nově se také stanovuje způsob výpočtu maximální výše této úplaty a rozšiřuje se okruh osob osvobozených od úplaty o rodiny, které pobírají přídavek na dítě.

Osvobození od úplaty nebo snížení se doposud týkalo rodin pobírajících opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi, dále rodin, kterým náleží zvýšení příspěvku na péči nebo dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáží řediteli školy.

Dle České školní inspekce činila průměrná měsíční výše úplaty ze předškolní vzdělávání v ČR ve školách zřizovaných obcí, krajem a MŠMT částku 387 korun. Nejvyšší průměrná měsíční úplata byla vybírána v Praze (750 korun), naopak nejnižší úplatu platili rodiče na Vysočině (233 korun).

MŠMT představilo novelu vyhlášky zejména z důvodu větší předvídatelnosti výše úplaty a také za účelem neodůvodnitelných rozdílů v její výši v rámci jedné lokality a aby umožňovala zřizovateli zohlednit konkrétní podmínky v dané obci. Z tohoto důvodu MŠMT navrhuje úplatu navázat na jednotnou veličinu, která zohledňuje aktuální sociálně-ekonomickou situaci v zemi a vyvíjí se v čase. Touto veličinou je minimální mzda.

S ohledem na zrušení slevy na dani – tzv. školkovného přináší novela rovněž určitou kompenzaci této změny tím, že rozšiřuje okruh osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty v mateřských školách, školních družinách a klubech, o rodiny, které pobírají přídavek na dítě.

MŠMT navrhuje, aby u mateřských škol činila výše měsíční úplaty maximálně 8 % základní sazby minimální mzdy, u zájmového vzdělávání ve školních družinách a klubech maximálně 4 %.

Podrobnější informace najdete zde.

Zdroj informací: www.eklep.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek