MPSV připravuje nový zákon o podpoře rodin a péči o ohrožené děti

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje nový zákon o podpoře rodin a péči o ohrožené děti. Ve čtvrtek 20. dubna 2023 představili zástupci resortu hlavní východiska a cíle nové právní úpravy, proces přípravy návrhu, ustavení pracovních týmů a konzultací. Zákon odráží i témata z programového prohlášení vlády, a to sjednocení péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo a podporu primární prevence. Podle zástupců MPSV v současném systému chybí například klasifikace a sběr dat o kvalitě a potřebách, nedostatečně jsou využívány evidence-based přístupy nebo jsou rodiny a děti nedostatečně zapojovány do řešení problémů. Na schůzce také padlo, že MPSV stojí o úzkou spolupráci s MŠMT, která je nezbytná.

Konzultační proces se všemi relevantními partnery bude probíhat do července 2023, a to včetně práce jednotlivých pracovních skupin. Následně bude probíhat do konce září vnitřní rozšířené připomínkové řízení (včetně stakeholderů), na které naváže do konce listopadu meziresortní připomínkové řízení. Do konce roku 2023 by měl zákon jít do vlády. Účinnost zákona se předpokládá k 1.1.2025.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek