Česko musí do konce října podat zprávu o tom, co dělá pro to, aby malé děti nekončily v ústavech

Eva Petrová z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva vystoupila na semináři organizace LUMOS s názvem Budoucnost péče o ohrožené děti do tří let a mluvila o tom, jaký dopad bude mít rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva (EVSP) na umísťování malých dětí do ústavních zařízení. Petrová uvedla, že v rámci kontrolních mechanismů naplňování výkonu rozhodnutí evropského výboru musí do konce října 2021 podat česká vláda Výboru ministrů Rady Evropy a EVSP první implementační zprávu s obsahem přijatých opatření k nápravě shledaných porušení. Podle Petrové je klíčové, aby pokrok, kterého Česko v dané oblasti dosáhne, byl měřitelný.

O co vlastně šlo v rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva?

Dvě nevládní organizace podaly kolektivní stížnost ERRC & MDAC proti České republice. V této stížnosti namítaly, že Česko rutinně umísťuje děti do dětských domovů pro děti do tří let věku a že jsou diskriminovány děti romského původu a děti se zdravotním postižením. To je podle stěžovatelů v rozporu s čl. 17 Evropské sociální charty. Evropský výbor pro sociální práva Rady Evropy ve svém rozhodnutí řekl, že právní úprava dětských center (kojeneckých ústavů) v zákona o zdravotních službách nezaručuje náležitou ochranu a péči dětem do tří let věku. Občanský zákoník jasně stanoví přednost náhradní rodinné péče, ale tzv. dobrovolné pobyty obchází sytém sociálně-právní ochrany dětí. Výbor také uvedl, že ke snižování počtu dětí v dětských centrech dochází velmi pozvolna. K otázce diskriminace romských dětí a dětí s postižením výbor uvedl, že tato diskriminace nebyla shledána, ale že nicméně počty těchto skupin dětí v dětských centrech zůstávají vysoké.

Zdroj informací: prezentace Evy Petrové ze semináře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek