MPSV pořádá webinář k participaci dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá 16. listopadu od 10.00 on-line informační webinář k projektu Participace dětí v Evropě – posilování národního rámce a aktivit v rámci participace dětí. V rámci úvodního webináře se jeho účastníci dozví například to, proč je důležité, aby se děti a mladí dospělí zapojovali do spolurozhodování v záležitostech, které se […]

Budoucí vládní koalice slibuje podporovat pěstounskou péči i sociální služby pro ohrožené rodiny s dětmi

Strany budou vládní koalice podepsaly v pondělí 8. listopadu 2021 Koaliční smlouvu na volební období 2021-2025. Budoucího ministra práce a sociálních věcí vybere KDU-ČSL. V posledních dnech se v médiích mluví o Marianu Jurečkovi, který byl od ledna 2014 do prosince 2017 ministrem zemědělství ČR v Sobotkově vládě a od roku 2002 se živí jako […]

3. soutěž #zeSPODu ve spolupráci s Wolters Kluwer o knihu Náhradní mateřství v českém právu

#zeSPODu ve spolupráci s Wolters Kluwer ČR, a.s. vyhlašuje soutěž o 2 výtisky publikace Náhradní mateřství v českém právu a související otázky. Tato kniha představuje první ucelené pojednání o právních aspektech náhradního mateřství v České republice a otázkách s ním souvisejících. Náhradní mateřství je institut, který v České republice není právem upraven, ale pouze tolerován. […]

Finanční prostředky z OP Zaměstnanost+ podpoří služby pro rodiny s dětmi a transformaci systému péče o ohrožené děti

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) pro období 2021-2027, který v říjnu letošního roku schválila Vláda ČR, se podpora v oblasti sociálního začleňování zaměří kromě jiného na rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, ohrožené děti, mladistvé a mladé dospělé. Za účelem naplnění tohoto specifického cíle budou podporovány zejména tyto aktivity: Podpora sociální práce […]

Nadace Sirius podpoří rozvoj služeb pro děti ohrožené problémovým používáním technologií

Nadace Sirius vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci tématu Rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi. Nadace Sirius se rozhodla zaměřit na toto téma z toho důvodu, že prognóza vývoje situace rodin s dětmi varovala mj. právě před nárůstem závislostí souvisejících s digitálními technologiemi. Nadace chce […]

Iniciativa Pro dítě 21 nabízí nástroje a pomůcky pro hodnocení a řešení ohrožení dítěte

Neformální sdružení odborníků v oblasti ochrany dětí pod vedením Prof. Radka Ptáčka založilo Iniciativu Pro dítě 21 a stejnojmenný web www.prodite21.cz. Na tomto webu zdarma zpřístupňují materiály a nástroje vhodné pro práci s ohroženými dětmi. Nabízejí nástroje podpory vedení případu dítěte ve formě indexů naplňování potřeb dětí, zhodnocení kompetencí rodičů nebo stavu rodiny (domácnosti). Jak […]

MPSV upřesňuje, kdo vykonává zprostředkovanou pěstounskou péči a nabízí on-line semináře k novele ZSPOD

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo upřesnění k výkladu pojmů zprostředkovaná a nezprostředkovaná pěstounská péče. Tyto pojmy zavádí novela zákona č. 359/1999 Sb. publikovaná pod č. 363/2021. Hlavní změnou je, že nárok na odměnu pěstouna budou mít od 1.1.2022 pouze osoby pečující poskytující zprostředkovanou pěstounskou péči, ostatní pečující osoby budou mít nárok na příspěvek při […]

Česká školní inspekce radí, jak zvládat náročné chování ve školách

Česká školní inspekce vydala metodické doporučení zaměřené na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních. Materiál vznikl na základě dlouhodobých zjištění ČŠI a na základě různých národních i mezinárodních poznatků. Cílem dokumentu je poskytnout ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům podklady k problematice příčin náročného chování a naznačit také vhodné způsoby uchopení tohoto […]

Ústřední školní inspektor Zatloukal: Největší bolestí vzdělávacího systému je rodina

Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala je největší bolestí našeho vzdělávacího systému rodina. Česko zaostává v kvalitě vzdělávání zejména proto, že školy neumějí eliminovat nepříznivé prostředí v rodině. “Mnoho kantorů, zvláště na druhém stupni a na středních školách, rodinnou situaci žáků vůbec nezná a ke všem přistupují stejně, což z hlediska nároků je správně, ale […]

Milostivé léto pomůže drobným dlužníkům

I ohroženým rodinám s dětmi může pomoci Milostivé léto. Jde o jedinečnou příležitost, která dává možnost lidem vymanit se z dluhové pasti vůči státu nebo obci. Od 28. října 2021 začínají běžet tři měsíce, během kterých mají dlužníci veřejnoprávních dluhů možnost zažádat o prominutí úroků, penále, příslušenství či dalších poplatků. Zaplatí tedy jen tzv. jistinu, […]

Acorus otevřel v Praze terapeutické centrum pro děti ohrožené domácím násilím

Nezisková organizace Acorus otevřela v Praze specializované terapeutické centrum pro děti ohrožené domácím násilím. Centrum bude nabízet komplexní podporu dětem v mimořádně složitých životních situacích. Při práci budou pracovníci vycházet z více než 20leté zkušenosti s práci s dětmi ohroženými domácím násilím. “Kromě krizové intervence a dlouhodobé individuální terapie chceme dětem nabídnout také skupinovou terapii, […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek