Vláda schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Vláda včera schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která má zejména zjednodušit procesy spojené s náhradní rodinnou péčí. Novela přináší například zjednodušení posuzování žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči, úpravu postupů řízení (stanovení lhůt) a sjednocení kritérií pro posouzení žadatelů. Novelou také dojde k navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na 66 tisíc korun za rok, pokud půjde o dohodu uzavřenou s dlouhodobým pěstounem a 72 tisíc za rok, pokud půjde o pěstouna na přechodnou dobu.

„Novela také navrhuje sjednocení institutů náhradní rodinné péče, konkrétně svěřenectví a nezprostředkované pěstounské péče. To zahrnuje shodná práva a povinnosti pro osoby pečující o děti ve svěřenectví a pěstouny, stejně jako nárok na podporu a příspěvky,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Tato změna odstraní nerovnosti mezi oběma formami péče a zajistí lepší péči pro děti. Zároveň bude zajištěna systematická podpora pro všechny náhradní pečovatele. To odstraní nejistotu ohledně preferované formy péče ze strany soudů.

Navrhovaná úprava také zohledňuje fakt, že dětské domovy pro děti do 3 let věku již nemají v rámci stávající ústavní péče své místo. Budou proto ze systému odstraněny. „Počet dětí v dětských domovech pro děti do 3 let věku setrvale klesá. Nadále ale platí, že, v případě pobytových služeb pro malé děti chceme umožnit výjimky pro krizové situace nebo sourozenecké skupiny, a také zvýšit věkovou hranici pro tuto službu na 4 roky věku. Ruku v roce s tímto opatřením jde zvýšená podpora pěstounů a rodin, které se dostanou do problémů při péči o děti,“ zdůvodnil ministr Jurečka.

Vládou schválené znění novely najdete zde. Teď bude norma pokračovat do Parlamentu, kde jistě dozná ještě změn.

Zdroj informací: www.vlada.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek