O nejlepším zájmu dítěte nemohou rozhodovat úřady, musí ho určit rodina sama, shodli se účastníci kulatého stolu

Rozvod nemusí vždy znamenat trauma pro dítě, je však nutné věnovat pozornost kultuře rozvodů. Pomoci by jí mohlo i zavedení tzv. Cochemské praxe po vzoru Německa. Nejen o tom se mluvilo na kulatém stole na půdě Poslanecké sněmovny PČR. Setkání neslo název “Rodinná reflexe: Česko a rozvody – Co vše vlastně znamená rozvod?” a kulatý stůl se konal pod záštitou poslankyně a předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Marie Jílkové (KDU-ČSL). Účastnili se ale také zástupci resortů práce a sociálních věcí nebo Ministerstva spravedlnosti, kteří na kulatém stole představili novelu občanského zákoníku, která bude pravidla pro rozvody upravovat.

Kulatého stolu se účastnily také neziskové organizace a společnosti. Jednou z nich byla obecně prospěšná společnost Women for Women. Za ní hovořila Barbora Gaveau, která upozornila na důležitost prevence. „V projektu W4W: Servis rodiny, který je založený na interdisciplinární spolupráci, je pro nás prevence téma číslo jedna a spočívá v poskytování psychosociálního a právního poradenství rodičům. Edukace a komunikace s rodiči je klíčová ideálně ještě před tím, než se obrátí na soud. Proto jsou součástí projektu W4W: Servis rodiny semináře, určené primárně pro rodiče, kde jsou seznámeni s tím, jaký dopad mají rozvody na děti a čemu se vyvarovat, aby děti vyšly z rozvodu s co nejmenšími následky. Semináře trvají hodinu a půl a cílem je odstranit bazální nevědomí dospělých a také minimalizovat zátěž na systém a sociální pracovníky. Podle nás by obdobná edukace měla fungovat i na základních školách. I v 21. století se totiž často setkáváme s tzv. „kultem mateřství“, kdy je žena stigmatizovaná například z důvodu, že souhlasila se střídavou péči, a proto pro společnost není dobrou matkou,“ říká advokátka Barbora Gaveau, která s projektem W4W: Servis rodiny dlouhodobě spolupracuje.

Rozvody jsou v Česku ožehavé téma. Český statistický úřad udává, že počet rozvodů nepatrně klesá, ale zároveň kolísá počet uzavřených sňatků. Nejen o číslech mluvila Jana Paloncyová, vedoucí oddělení Rodinná politika z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. „Průměrná délka manželství se pohybuje kolem 13,5 let, kritické období je 3 až 6 let po uzavření sňatku. V České republice máme dlouho tradici rozvodů a až tři čtvrtiny populace vnímají rozvod jako něco zcela běžného. Zanedbatelná není ani míra sňatků, ve kterých se o rozvodu uvažuje. V české společnosti nejsou rodiny zvyklé se obrátit na odborníka, snaží se vše vyřešit sami, což není vždy správné rozhodnutí. Nejčastějším důvodem rozvodu je rozdíl povah názorů a zájmů mezi partnery. Dalším častým důvodem rozvázání sňatku je nespokojenost žen s dělbou domácích povinností. Situace je ale nestálá a za poslední roky se ale ukázalo, že rozvody v naší společnosti jsou a budou i nadále,” ukončila Paloncyová.

Zdroj informací: www.kdu.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek