Ústavní soud: Právo dítěte být slyšeno nemůže spočívat v pouhém pohovoru s dítětem

Ústavní soud se opětovně zabýval otázkou participace a nejlepšího zájmu dítěte. V nejnovějším nálezu judikoval, že přestože došlo k nezákonnému odebrání dítěte z péče rodičů, je v nejlepším zájmu nezletilého zůstat u prarodičů, u kterých si zvyklo. V kontextu projednávaného případu ÚS akcentuje, že účast dítěte v řízení a jeho právo být slyšeno nemůže spočívat v pouhém pohovoru soudce s dítětem, respektive zjištění názoru dítěte prostřednictvím jiných osob. Podle Výboru pro práva dítěte zahrnuje účinné naplnění čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, tedy práva dítěte být slyšeno, pět základních kroků: přípravu, samotné slyšení, posouzení schopnosti dítěte, informování dítěte o pozornosti věnované jeho názoru (o váze jeho názoru), opravné prostředky/možnosti nápravy.

Soudy by tak při rozhodování o péči o dítě měly primárně vycházet z předpokladu, že dítě ve školním věku je schopno vyjádřit v řízení, které se jej dotýká, svůj názor. Soudy mají přitom povinnost zjišťovat názor dítěte přímo. Za tím účelem musí vytvořit pro dítě co nejvhodnější podmínky k tomu, aby mohlo svobodně svůj názor zformulovat a sdělit. Až tehdy, kdy dospějí v konkrétním případě k opačnému názoru, tj. že není v nejlepším zájmu dítěte zjišťovat jeho názor přímo, musí zjišťovat názor dítěte nepřímo. Své rozhodnutí však musí náležitě odůvodnit.

V době rozhodování odvolacího soudu bylo nezletilému sedm a půl roku a docházel do první třídy základní školy. Z opatrovnického spisu, zejména z provedených znaleckých posudků a zprávy ze základní školy, vyplývá, že nezletilý je bystré a komunikativní dítě (škola přímo uvádí, že je „sdílný, bezprostřední chlapec“). Přesto se ani obvodní soud, ani městský soud nepokusily zjistit názor nezletilého přímo. Ústavní soud má za to, že u dítěte, které navštěvuje základní školu, v níž navíc (dle zprávy z této školy) vystupuje aktivně a bezproblémově, lze předpokládat, že bude schopno formulovat svůj názor na to, komu by mělo být svěřeno do péče, respektive u koho chce žít.

Celý nález ÚS sp. zn. II. ÚS 1192/22 je dostupný  zde.

Zdroj informací: www.usoud.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek