Nová Strategie rodinné politiky upozorňuje na nízkou dostupnost podpůrných a preventivních služeb pro rodiny

Vláda 11. října 2023 schválila Strategii rodinné politiky 2024-2030. Tento dokument zmiňuje několik cílů v oblasti ohrožených rodin s dětmi. Zmínit lze například rozvoj prostředí podporující stabilní rodinné vztahy a posílení prevence rizikových jevů v rodině nebo tvorba příznivého prostředí pro materiální a finanční stabilitu rodin. V této oblasti by měl stát podporovat dostupnost bydlení pro rodiny a zajistit koordinovanou a efektivní podporu rodin před propadem do chudoby a při následní pomoci z ní.

V materiálu se dále píše, že v ČR dlouhodobě roste počet dětí žijících mimo vlastní rodinu. V ústavech vyrůstá více než osm tisíc dětí, přestože existují nezvratné důkazy o negativních dopadech kolektivní výchovy na jejich zdravý vývoj. ČR umisťuje na rozdíl od jiných vyspělých zemí do ústavů i nejmenší děti. Většina veřejných zdrojů je vynakládána na řešení následků namísto prevence. Celkové roční náklady v oblasti péče o ohrožené děti se pohybují nad hranicí 16 miliard Kč. Největší podíl představují výdaje na institucionální výchovu (necelých 35 %). Naopak podpora rodičovské péče prostřednictvím preventivních služeb se na výdajích veřejných rozpočtů podílí méně než 10 %.

Mezi hlavní identifikované problémy v této oblasti strategie řadí:

  • 1. Nízká dostupnost podpůrných a preventivních služeb pro rodiny, neexistence úpravy některých preventivních služeb v legislativě či jejich nesystémové financování (např. zdravotní respitní péče, školní sociální pracovník nebo sociální pracovník ve školství, preventivní programy pro rizikové rodiče).
  • 2. Nerovnoměrné rozložení a nedostatek kapacit odborné péče (nedostatek odborníků) v oblasti duševního zdraví.
  • 3. Nízká dostupnost služeb pro pečující o děti se specifickými potřebami, adiktologické péče a stigmatizace této oblasti, nedostatek odlehčovacích služeb.
  • 4. Riziko sociální izolace a vyloučení některých skupin osob z participace ve společnosti (senioři, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, neformální pečující, diskriminované menšiny).
  • 5. Nízké povědomí rodin o nástrojích k předcházení konfliktů, vyšší míra násilí ve vztazích, domácího násilí a využívání fyzických trestů ve výchově.

Podle mezinárodních statistik patří ČR k zemím s nejnižší mírou ohrožení příjmovou chudobou vůbec i nízkou mírou absolutní chudoby rodiny s dětmi. Více ohroženy jsou domácnosti se třemi a více dětmi, domácnosti sólo rodičů a domácnosti s nižším dosaženým vzděláním.

Celá strategie je k dispozici zde.

Zdroj: www.mpsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek