U více než pětiny předčasně narozených dětí byla doporučena psychiatrická péče

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze realizuje projekt, který se zaměřuje na péči o duševní zdraví předčasně narozených dětí. Právě tyto děti představují v posledních letech přibližně 7 % všech novorozenců a vyžadují často dlouhodobý specifický přístup, protože jsou ohroženi vyšším rizikem rozvoje duševního onemocnění a neurovývojových poruch oproti dětem narozeným v termínu. V aktuálním projektu se zástupci VFN zaměřují na výskyt psychiatrických poruch u dětí ve školním věku, protože řada z nich není patrná v raném věku. Často se projeví až později, s celkovým růstem dítěte. Včasný záchyt těchto odchylek a brzká intervence může eliminovat nebo zmírnit negativní dopady těchto poruch nejen na život dítěte, ale i celé jeho rodiny.

Zajímavosti z komplexního vyšetření více než stovky dětí ve věku 10-14 let, které se narodily předčasně:

  • Psychiatrická porucha zjištěna u více než třetiny vyšetřených dětí
  • Mentální retardace zjištěna u 6,5 % vyšetřených dětí
  • Psychiatrická péče doporučena u více než pětiny dětí
  • Specializovaná péče pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny byla u 40 % dětí
  • Psychoterapie poskytnuta 24 % dětí

Řešitelé projektu chtějí tato data použít pro vytvoření postupů péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí. Jejich obsahem budou praktická upozornění, na jaké vývojové odchylky a jejich projevy se zaměřit v první linii. „Zásadním výstupem našeho projektu je potvrzení celosvětového doporučení, aby byla tato „riziková populace“ předčasně narozených dětí sledována po celý dětský věk, a nikoliv pouze do původně doporučovaných 2 let věku,“ uvádí hlavní řešitelka projektu Daniela Marková, vedoucí lékařka Centra komplexní péče Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK. 

Zdroj informací: www.mzcr.cz, www.vfn.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek