Školní inspekce: Stále přetrvává přílišná souvislost mezi výsledky žáků a jejich socioekonomickým statusem a rodinným zázemím

Česká školní inspekce zveřejnila analýzu, která se věnuje zajímavostem českého vzdělávání a rozebírá vybrané faktory ovlivňující podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Z analýzy například vyplývá, že v českém školství stále přetrvává přílišná souvislost mezi výsledky žáků a jejich socioekonomickým statusem a rodinným zázemím. Výsledky žáků v jednotlivých obcích, okresech a krajích kopírují socioekonomický rozvoj regionů a prostorově odrážejí zdánlivě nesouvisející jevy, jako je podíl exekucí, rozvodovost či dojezdová vzdálenost do krajského centra. V krajích, které potřebují podpořit ve svém socioekonomickém rozvoji, je potřeba zajistit, aby co největší podíl dětí participoval na předškolním vzdělávání. Delší doba předškolního vzdělávání souvisí s lepšími výsledky žáků. Čeští učitelé nejsou dostatečně metodicky podporováni k tomu, jak zvládat zhoršené kázeňské klima třídy. Třídy s méně příznivým kázeňským klimatem a zhoršení klima ve škole je systémovým jevem. Některé školy čelí sociálnímu znevýhodnění. Z tohoto důvodu je nutná zacílená podpora speciálních podpůrných profesí ve vzdělávání – školních psychologů a sociálních pedagogů.

Jaké další zajímavosti vyplynuly z analýzy?

Žáci, kteří při příchodu do školy často pociťují hlad nebo únavu, dosahují průměrně nižšího skóre v testu z matematiky. Kromě socioekonomického statusu hrají roli i související faktory jako výchova, denní režim a životní styl žáků. Doporučit lze podporu osvěty v oblasti zdravého životního stylu, potřeby dostatečného množství spánku a pravidelného stravování.

Mezinárodní testování vzdělávacích výsledků žáků opakovaně potvrzují, že žáci, kteří se předškolního vzdělávání účastnili v délce 2-3 let, dosahují vyšších výsledků v testech než ostatní skupiny žáků.

Celá analýza je ke stažení na této stránce.

Zdroj informací: www.csicr.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek