Ministerstvo školství nepředpokládá sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo

Podle ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka by aktivity v péči o ohrožené děti měly být mnohem lépe koordinovány a poskytovaná podpora by měla lépe reagovat na potřeby konkrétního dítěte a jeho rodiny. „Jsem přesvědčen, že v této složité agendě je třeba dobře provazovat intervence vzdělávání, zdravotní a sociální, a své místo zde proto musí mít příslušná ministerstva,“ dodává ministr Bek, který nepředpokládá, že výsledkem bude převedení všech kompetencí do gesce jediného ústředního orgánu státní správy.

Jako klíčový při řešení potřeb ohrožených dětí a jejich rodin vnímá ministr naopak multidisciplinární a mezioborový kooperativní přístup všech dotčených resortů, odborných institucí i platforem. Tuto synergii Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dané oblasti dlouhodobě podporuje, uplatňuje a rozvíjí. MŠMT je proto zapojeno i do koncepce nového zákona o podpoře rodiny a intenzivně diskutuje se zástupci MPSV o různých možnostech zákonné podpory rodiny a dítěte tak, aby byly v souladu s potřebami dítěte a jeho nejlepším zájem. „Cílem je, aby plánovaná opatření v systému tvořila ucelený celek a v souladu s programovým prohlášením vlády se nebráním koordinační roli MPSV, ale nepředpokládám převádění organizací pod jeden resort,“ uvedl ministr Bek.

MŠMT aktuálně připravuje věcný záměr nového zákona, který by měl plně nahradit stávající zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, který by měl být předložen vládě do konce tohoto roku. Nová právní úprava vznikala za spolupráce mimo jiné s Českou školní inspekcí, veřejným ochráncem práv, Nejvyšším státním zastupitelstvím a vycházela ze závěrů pracovních skupin, do nichž byli nominováni zástupci resortů, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra a asociací a profesních organizací včetně Asociace krajů, Asociace speciálních pedagogů, Asociace náhradní výchovy a Federace dětských domovů.

Zdroj informací: Písemná interpelace poslance Aleše Juchelky na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka ve věci ohrožení vzdělávání dětí v ústavní péči v důsledku navrhovaných legislativních změn a ústní doplnění na schůzi Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 26.10.2023, dostupné na https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=228812 a stenoprotokol na https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/078schuz/s078222.htm#r1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek