Nová publikace nabízí ucelený pohled na pozici sociálního pedagoga

Pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vznikla historicky první česká monografie zaměřující se na pozici sociálního pedagoga ve škole. Kniha nese název Sociální pedagog a jeho role v kontextu potřeb základních škol. Publikace se zaměřuje na aktuální potřeby základních škol v kontextu uplatnění profese sociálního pedagoga ve školním prostředí. Nastiňuje vývoj sociální pedagogiky, s využitím aktuálních odborných a výzkumných poznatků vymezuje specifika profese sociálního pedagoga, a to především s důrazem na uplatnění v prostředí školy.

Kniha přináší ojedinělá kvantitativním výzkumem podložená zjištění z 1 280 zapojených základních škol, a to v oblasti aktuálních potřeb škol, možností profesního uplatnění sociálního pedagoga jako pracovníka školního poradenského pracoviště, očekávání ředitelů škol od této pozice, zdrojů financování a celkového nastavení pozice ve škole. Výsledky výzkumu rovněž shrnují poznatky o počtech a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním či zastoupení pracovníků ve školním poradenském pracovišti. Na základě reflektování současného legislativního stavu pozice sociálního pedagoga přináší publikace možné výzkumně podložené strategie výběru škol pro zavedení pozice.

Kniha je volně ke stažení ve formátu pdf zde.

Zdroj informací: asocp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek