MŠMT plánuje zavádět pozice školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) představilo cílená opatření v oblasti systémové podpory duševního zdraví dětí a žáků/studentů. Pro školní rok 2024/2025 plánuje MŠMT zahájení implementace podpůrných pedagogických pozic (školní psycholog, školní speciální pedagog) v základních školách běžného vzdělávacího proudu a nastavení systémových a jednotných pravidel jejich fungování. Zmínění odborníci se budou významně podílet na zajištění kvality inkluzivního vzdělávání a ve spolupráci se školskými poradenskými zařízení budou zajišťovat poskytování poradenských služeb dětem, žákům a jejich zákonným zástupcům. MŠMT plánuje v souvislosti s nastavením systémového zavedení podpůrných pedagogických pozic v ZŠ navýšit s vysokými školami kapacity studijních programů psychologie a speciální pedagogika.

Pro zavádění výše uvedených pozic na základních školách je potřeba změnit legislativu, která zajistí systémové nastavení financování služeb, a proto MŠMT předloží Vládě ČR novelu příslušných právních předpisů.

Zdroj informací: www.msmt.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek