Vláda ČR: Používání tělesných trestů je v Česku hluboce zakořeněno, proto doposud nebyl přijat jejich zákaz

Vláda České republiky koncem loňského roku předložila Evropskému výboru pro sociální práva (EVSP) čtyři zprávy o implementaci jeho rozhodnutí. Jednou ze zpráv byla i ta o zákazu tělesného trestání dětí. Evropský výbor pro sociální práva totiž v lednu 2015 shledal porušení článku 17 Evropské sociální charty, protože tehdejší právní úprava dovolovala tělesné tresty z výchovných důvodů a postihovala jen takové, které dosáhnou zvláštního stupně závažnosti.

Vládní zpráva uvádí, že Česká republika bere závěry rozhodnutí a zjištění EVSP na vědomí a podrobně se jimi zabývá, ale zároveň si je vědoma, že k plné implementaci rozhodnutí EVSP zatím nedošlo, jelikož doposud nebyl přijat legislativní zákaz tělesného trestání dětí. Podle zprávy je používání tělesných trestů jako výchovných prostředků v Česku hluboce zakořeněn a panuje poměrně silný odpor proti změně tohoto přístupu, a proto je třeba pracovat na změně postoje společnosti. To se odráží ve strategických dokumentech, nejnověji v aktuální Národní strategii a Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Za účelem diskusí nad nutnými změnami a ukotvením vědomí o nutnosti zamezení jakéhokoli násilí v rodině, včetně tělesného trestání, byla ustavena pracovní skupina. Nadto byla daná problematika projednána na různých expertních fórech. Připravuje se osvětová kampaň k pozitivnímu rodičovství, jejíž účelem je ovlivnit společenské vnímání škodlivosti
tělesných trestů.

I s ohledem na výše uvedené by EVSP jistě nepochválil současného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku za jeho slova, která řekl v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Ministr Jurečka v rozhovoru například uvedl, že je vděčný svým rodičům, že v pravý okamžik facku taky dostal. “Jsem z prostředí, kde rodiče uměli v pravý okamžik vymezit, kde jsou mantinely. I já jako rodič jsem se ve výjimečné situaci také dostal do momentu, kdy napomínáte podruhé, potřetí a nemá to žádný účinek, tak prostě přistoupíte k lepnutí na zadek. Ale upozorňuju, že jsem to udělal v jednotkách případů, které jsem schopen spočítat na prstech svých dvou rukou,” uvedl pro server Aktuálně.cz.

Celá Zpráva předložená Vládou České republiky ze dne 21. prosince 2021 ve věci č. 96/2013 – Approach proti České republice k přečtení zde.

Zdroj informací: www.justice.cz, www.aktualne.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek