Opět je na stole zákon o ochránci práv dětí

Skupina poslanců pod vedením Heleny Válkové připravila návrh zákona o ochránci práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecká sněmovně, který jej má rovněž volit. Návrh se drží co nejširšího pojetí této instituce. Ochránce práv dětí tak bude mít působnost zahrnující všechna práva obsažená zejména v Úmluvě o právech dítěte. Za účelem ochrany práv dítěte je ochránci práv dětí svěřeno především monitorování naplňování práv dítěte. Na základě svých zjištění pak bude moci formulovat systémová doporučení ke zlepšení ochrany práv dítěte a ty adresovat parlamentu, vládě a dalším dotčeným orgánům.

Důvodová zpráva k návrhu zákona také zmiňuje, jak budou rozděleny vzájemné působnosti mezi veřejným ochráncem práv a ochránce práv dětí. Působnost veřejného ochránce práv zůstane zachována v jeho současné podobě. Bude tedy nadále šetřit individuální stížnosti na úřady týkající se dětí, navštěvovat zařízení, ve kterých jsou děti omezené na svobodě či závislé na péči., zabývat se diskriminací dětí, sledovat vyhoštění nezletilých cizinců, věnovat se dětem se zdravotním postižením nebo poskytovat informace a poradenství dětem občanů EU žijícím v ČR. Ochránce práv dětí se bude právům dětí věnovat v ostatních oblastech a souvislostech, které veřejný ochránce práv na základě svého mandátu pokrýt nemůže. Půjde především o stížnosti vůči samosprávným či soukromým subjektům. Dále se ochránce práv dětí bude věnovat monitorování naplňování Úmluvy o právech dítěte ze strany ČR a také vzdělávání a osvětě o právech dítěte. Konečně bude podporovat dialog s dětmi a jejich participaci na správě a rozhodování o věcech, které se jich týkají.

Nyní se k návrhu zákona bude vyjadřovat vláda, protože předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky požádala vládu o stanovisko.

Celý návrh zákona najdete zde.

Zdroj informací: www.psp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek