Praha systematicky podpoří mladé lidi opouštějící náhradní péči

Rada hl. m. Prahy schválila Koncepci podpory mladých lidí opouštějících náhradní péči hl. m. Prahy pro roky 2022-2027. Vůbec poprvé se tak řeší tato problematika komplexně, kdy hlavní město bude podporu mladým lidem zajišťovat napříč gescemi v oblastech vztahů, bydlení, vzdělávání i práce. Mladí lidé, kteří odcházejí z náhradní péče, mívají podstatně ztížené podmínky pro vstup do dospělosti. V průměru opouští náhradní péči o osm let dříve než jejich vrstevníci z rodin, což je vystavuje mnohým rizikům. Služeb pražského nízkoprahového denního centra organizace Naděje využívá každoročně kolem 200 mladých lidí bez domova. Až polovina z nich má zkušenost s ústavní péčí.

Právě navržená koncepce, která obsahuje analytickou a návrhovou část, podrobně popisuje celou problematiku, a především pak navrhuje pro každou z rizikových oblastí vhodné způsoby podpory. Ta by předcházela vzniku možných problémů a toto náročné životní období by mladým dospělým opouštějícím náhradní péči ulehčila. Navržená opatření budou v praxi uskutečňovat dotčené odbory Magistrátu hl. m. Prahy a také Sociální nadační fond hl. m. Prahy.

Koncepci si můžete přečíst zde.

Zdroj informací: praha.eu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek