Seriál o novele zákona o SPOD, díl třetí: Dávky pěstounské péče

Další díl našeho seriálu o novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která se právě projednává ve sněmovně, se zaměří na dávky pěstounské péče. Největší změna se v této oblasti týká odměny pěstounů na přechodnou dobu, která nebyla již více než 8 let valorizována. Pěstouni na přechodnou dobu z důvodu dosavadní neúnosné finanční situace systém opouští a klesá tak počet pěstounů, kteří jsou ochotni poskytnout ohroženým dětem dočasný domov. Nově je navrhována odměna pro přechodné pěstouny ve výši 22 000 korun. Již nyní jsou však ve sněmovním informačním systému pozměňovací návrhy, které požadují větší zvýšení této částky.

V této tabulce najdete dosud známé pozměňovací návrhy, které se vztahují k odměně pěstouna.

Odměna pěstouna jako pevná částka nebo navázána na minimální mzdu

Například poslankyně Lucie Šafránková navrhuje pro přechodné pěstouny odměnu ve výši 30 000 Kč při péči o 1 dítě, 33 000 při péči o dítě v I stupni závislosti, 36 000 Kč při péči o dvě děti a 40 000 Kč při péči o 3 děti nebo o dítě závislé ve II a vyšším stupni. Někteří poslanci odměny pěstouna chtějí navázat na minimální mzdu násobenou koeficientem. Například poslanec Aleš Juchelka navrhuje odměnu pěstouna na přechodnou dobu ve výši 1,8 – 2,2 násobku minimální mzdy v závislosti na tom, zda pěstoun nepečuje o dítě, pečuje o jedno nebo větší počet dětí, či dítě se závislostí na jiné osobě.

Příspěvek při převzetí dítěte nově MPSV navrhuje i pro přechodné pěstouny

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) také v předloženém návrhu nově počítá s přiznáním nároku na jednorázovou dávku příspěvek při převzetí dítěte pěstounům na přechodnou dobu. Tato dávka slouží k nákupu vybavení pro konkrétní přijeté dítě. MPSV ji navrhuje v součtu za všechny děti ve výši 40 tisíc korun za rok. Nejčastěji přechodný pěstoun pečuje o 1 dítě po dobu přibližně 9-10 měsíců.

Návrh MPSV počítá i s navýšením odměny pro dlouhodobé pěstouny při péči o dítě ve stupni I závislosti na péči jiné osoby (lehká závislost). Jednalo by se o navýšení o 4 000 měsíčně. Dle údajů jde o přibližně 400 dětí. Dále je navrženo zvýšení odměny pěstouna při péči o 2 děti ze stávajících 18 000 Kč na 20 000 Kč měsíčně. Dle statistických výkazů MPSV jde přibližně o dvě tisícovky rodin.

Zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé

Zaopatřovací příspěvek jako nová dávka pro mladé dospělé po odchodu z náhradní rodinné nebo ústavní péče. Tento příspěvek má za cíl sjednotit podmínky zaopatření mladých lidí, kteří i po dosažené zletilosti splňují podmínku nezaopatřenosti (tj. pokračují v soustavné přípravě na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole). Nárok je vázán na individuální plán mladého dospělého, který vypracovává sociální pracovník – sociální kurátor. Zároveň je stanoveno, že náhradní péče musí trvat po určitou dobu (3 roky u nezprostředkované či nejméně 12 měsíců u zprostředkované a ústavní výchovy). Výše opakujícího se příspěvku by činila 15 000 Kč měsíčně a současně s tím by došlo ke zrušení nároku na odměnu pěstouna, která dnes náleží bývalým pěstounům za předpokladů, že dítě po dosažení zletilosti nadále trvale žije a společně hospodaří s bývalým pěstounem. MPSV touto dávkou chce docílit zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci mladým dospělým. Zároveň by existoval jednorázový zaopatřovací příspěvek ve výši 25 000 Kč, který bude náležet zletilým mladým lidem odcházejícím z rodinné nebo ústavní péče.

Srovnávací tabulka

Připravili jsme pro vás rovněž srovnávací tabulku nejdůležitějších změn v oblasti dávek pěstounské péče.

Tento článek je součástí seriálu o novele zákona o SPOD – Druhý díl: Dohody o výkonu pěstounské péče a státní příspěvek na výkon PP, První díl: Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zdroj informací: www.psp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek