Ministerstvo aktualizovalo Doporučení k zajištění výkonu SPOD

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizovalo Doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Stalo se tak zejména kvůli úpravě krizového opatření vlády o omezení volného obytu osob, ve kterém je nově výjimka týkající se kontaktu nezletilých dětí a rodičů, popřípadě jiných osob blízkých. Nově lze cestovat mimo okres svého bydliště i kvůli udržování vzájemného osobního kontaktu mezi nezletilými dětmi mladšími 18 let a rodiči a dále také za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou.

V souvislosti s doprovázením pěstounských rodin je třeba dle MPSV vyhodnotit, zda lze v daném konkrétním případě omezit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče formou osobních setkání s osobami pečujícími/v evidenci a s jim svěřenými dětmi, a nahradit je distanční formou, či nikoli. Záleží na aktuálních potřebách osob pečujících/v evidenci a svěřených dětí, jakožto i na době, po kterou k osobním kontaktům nedošlo. Nemělo by docházet k tomu, že klíčový pracovník není s rodinou dlouhodobě v osobním kontaktu, byť plánovat tyto kontakty je díky aktuální situaci složité. I nadále platí apel na nabídku konzultací a pomoci zejména psychologické či terapeutické, zejména on-line formou.

Zdroj informací: www.mpsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek