ČŠI: Stále existuje velké množství žáků, kteří nejsou zapojeni do distanční výuky

Zapojení žáků a studentů do distančního vzdělávání je podle České školní inspekce (ČŠI) stále neuspokojivé. V dubnu 2020 odhadovali ředitelé škol, že se do výuky nezapojuje přibližně deset tisíc dětí. Podle ČŠI, která prováděla na začátku letošního roku tématickou inspekční činnost k distančnímu vzdělávání, nedošlo k výraznějšímu a plošnému snížení počtu žáků, kteří jsou zcela mimo vzdělávání. Naopak citelně se snížil počet žáků, kteří se neúčastnili nebo neúčastní on-line výuky kvůli technickým obtížím. Z původních čtvrt milionů dětí bez technického vybavení jsme v současné době na přibližně 50 tisících.

Existuje však stále i skupina žáků, kteří se on-line výuky účastní nepravidelně nebo nepracují dostatečně, zejména z důvodu problémů v rodinách, zpravidla spojených s nízkou motivací ke vzdělávání či s nízkou podporou ze strany rodiny. Podle ČŠI tato situace stále rozevírá vzdělanostní nůžky mezi žáky pocházejícími ze socioekonomicky silnějšího a socioekonomicky slabšího rodinného prostředí. Vliv rodinného prostředí a socioekonomické aspekty na vzdělávání dětí je v případě České republiky velmi silný a snížení těchto vlivů a jejich dopadů je z pohledu zvýšení efektivity vzdělávání jednou z největších výzev českého vzdělávacího systému. Relativně nízký je podíl škol, které se systematicky věnují komunikaci s rodiči žáků o distančním vzdělávání a upravují jej tak, aby většině účastníků vyhovovalo.

Žáci se zapojují do výuky i díky zapůjčené technice

Vyšší míru zapojení žáků do výuky zapříčinily i možnosti škol půjčovat digitální techniku. V létě 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo školám přibližně 1,3 miliardy korun pro nákup digitální techniky s možností jejího zapůjčení těm žákům, kteří vlastní techniku doma nemají. Podíl žáků, kterým byla zapůjčena digitální technika školou nebo prostřednictvím školy, byl cca 3,5 %. Významnou roli v obstarávání techniky zahrály i neziskové organizace.

Je důležité zaměřit se i na sociální a psychický rozvoj žáků

Pro další období bude potřeba řešit řadu problémů, které distanční výuka přinesla. Jedním z nich je např. zanedbávání sociálního a psychického rozvoje žáků, a to bez ohledu na jejich věk. Podobně alarmující je i nízký podíl hodin, kdy mají učitelé i žáci zapnuté kamery a vidí na sebe nebo kdy je cíleně podporována spolupráce žáků. ČŠI doporučuje v období po návratu k prezenčnímu vzdělávání podpořit školy v rozvoji všech dimenzí osobnosti žáka a cílené kompenzaci psychických a sociálních deprivací způsobených distanční výukou. Zároveň je třeba podle inspekce také myslet na psychiku učitelů a podporovat spolupráci s odborníky za účelem řešení psychických problémů způsobených náročností distanční výuky. Na důležitost duševního zdraví před časem upozornily i odborné organizace.

Česká školní inspekce se také zaměřila na to, zda školy organizují on-line výuky v rozsahu dle prezenčního rozvrhu. Tímto způsobem stále ještě pracuje přibližně desetina škol. Podle inspekce je však překlápění prezenčního rozvrhu do distanční formy neudržitelné.

Celé znění tématické zprávy je k přečtení na této stránce.

Zdroj informací: www.csicr.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek