Senátu se nelíbí snížení evropských peněz na sociální služby a zaměstnanost

Senát Parlamentu České republiky je znepokojen z toho, že vláda snížila v programovém období let 2021 – 2027 o 10 % částku alokovanou Evropskou komisí pro Českou republiku z Evropského sociálních fondu+, určeného především na politiku zaměstnanosti, sociální začleňování, sociální služby a sociální inovace. Senát rovněž vyzval vládu, aby nepřijala návrh Pravidel spolufinancování pro období 2021 – 2027 tak, jak je navrhlo Ministerstvo financí a rozhodla o jejich přepracování v tom smyslu, aby odpovídala podmínkám v předchozím programovacím období, přinejmenším pro subjekty poskytující veřejně prospěšnou činnost.

Senát v souvislosti s tímto zdůrazňuje, že právě v dnešní době jsou sociální služby více potřeba než kdy jindy a je třeba rozšiřovat stávající pomoc a usilovat o dlouhodobé a udržitelné financování sociálních služeb. Podle senátorů je tedy nepřijatelné, aby se v současné době krátily finanční prostředky v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti. Naopak je třeba podporovat inovace v oblastech, které nejsou dostatečně legislativně upraveny. Jedná se například o dostupné bydlení nebo řešení nedostupných služeb v sociálně-zdravotním pomezí.

Zdroj informací: 159. Usnesení Senátu PČR ze 7. schůze, konané dne 18. března 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek