Výzkum SocioFactoru a Nadace Sirius: Situace v ústavech pro děti je neudržitelná. Změnu chtějí i jejich pracovníci

Jako jeden z hlavních problémů vnímají pracovníci ústavů proměnu charakteru dětí, o které se starají. Děti k nim dnes přicházejí ve vyšším věku, většinou poté, co selhaly jiné typy péče. Častěji u nich dochází ke kumulaci problémového chování, duševních poruch a rizikového chování. Nouze je ale o potřebné odborníky, jako jsou psychiatři nebo adiktologové. Tyto informace vyplývají z výzkumu, který realizovala organizace SocioFactor ve spolupráci s Nadací Sirius.

O umístění dítěte rozhoduje volné místo v ústavu, ne jeho potřeby. „Děti, které jen chodí za školu nebo opakovaně utíkají ze zařízení, jsou zde umístěné společně s dětmi, které spáchaly násilný trestný čin a ústavy tak vlastně plní roli vazební věznice,“ doplňuje sociolog Daniel Topinka, který je jedním z autorů výzkumu.

Z výzkumu vyplynulo, že zásadním problémem je také nedostatečný kapacita vychovatelů, sociálních pracovníků a asistentů pedagoga. Podle Dany Lipové, ředitelky Nadace Sirius je též problematické metodické vedení a kontinuální vzdělávání zaměstnanců zařízení. „Chybí vzdělávací programy a metodická doporučení, jak pracovat například s psychiatrickými, závislými nebo silně agresivními dětmi v zařízeních. Neexistuje jednotný výklad zákona o ústavní péči, kontrolní orgány se někdy výrazně liší ve svých požadavcích na fungování zařízení,“ dodává.

Za řadu problémů ústavních zařízení může selhávání celého systému péče o ohrožené děti. Definice, proč je dítě do ústavu umístěné a za jakých podmínek se může vrátit domů, bývá ze strany OSPOD neurčitá. Po umístění je často ukončena práce s jeho rodinou a nedochází ani ke koordinaci péče. Ústavní zařízení a OSPOD nesdílí klíčové informace o situaci dítěte. Selhávají i soudy, které mají dlouhé lhůty pro opatrovnická řízení, rozhodují pomalu a neznají rozdíly mezi jednotlivými typy zařízení.

Výzkum pro Nadaci Sirius realizovala výzkumná agentura SocioFactor za podpory Kanceláře veřejného ochránce práv, Federace dětských domovů, Asociace náhradní výchovy. Záštitu nad výzkumem udělilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Výzkum probíhal v období od ledna do května roku 2023 a účastnili se jej oslovení zástupci všech typů ústavních zařízení, spadajících do gesce MŠMT, z vybraných lokalit v České republice, kteří zastávali různé pozice ve svých zařízeních. Cílem výzkumu byla identifikace problémů a bariér v ústavní péči, které je třeba brát v úvahu při plánování transformace, proto výzkum záměrně nepracoval s dobrou praxí nebo funkčními aspekty ústavní péče.

Více informací najdete na této stránce.

Zdroj informací: www.nadacesirius.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek