Nadace Sirius podpoří rozvoj služeb pro děti ohrožené problémovým používáním technologií

Nadace Sirius vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci tématu Rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi. Nadace Sirius se rozhodla zaměřit na toto téma z toho důvodu, že prognóza vývoje situace rodin s dětmi varovala mj. právě před nárůstem závislostí souvisejících s digitálními technologiemi. Nadace chce […]

Iniciativa Pro dítě 21 nabízí nástroje a pomůcky pro hodnocení a řešení ohrožení dítěte

Neformální sdružení odborníků v oblasti ochrany dětí pod vedením Prof. Radka Ptáčka založilo Iniciativu Pro dítě 21 a stejnojmenný web www.prodite21.cz. Na tomto webu zdarma zpřístupňují materiály a nástroje vhodné pro práci s ohroženými dětmi. Nabízejí nástroje podpory vedení případu dítěte ve formě indexů naplňování potřeb dětí, zhodnocení kompetencí rodičů nebo stavu rodiny (domácnosti). Jak […]

Česká školní inspekce radí, jak zvládat náročné chování ve školách

Česká školní inspekce vydala metodické doporučení zaměřené na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních. Materiál vznikl na základě dlouhodobých zjištění ČŠI a na základě různých národních i mezinárodních poznatků. Cílem dokumentu je poskytnout ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům podklady k problematice příčin náročného chování a naznačit také vhodné způsoby uchopení tohoto […]

Ústřední školní inspektor Zatloukal: Největší bolestí vzdělávacího systému je rodina

Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala je největší bolestí našeho vzdělávacího systému rodina. Česko zaostává v kvalitě vzdělávání zejména proto, že školy neumějí eliminovat nepříznivé prostředí v rodině. “Mnoho kantorů, zvláště na druhém stupni a na středních školách, rodinnou situaci žáků vůbec nezná a ke všem přistupují stejně, což z hlediska nároků je správně, ale […]

Milostivé léto pomůže drobným dlužníkům

I ohroženým rodinám s dětmi může pomoci Milostivé léto. Jde o jedinečnou příležitost, která dává možnost lidem vymanit se z dluhové pasti vůči státu nebo obci. Od 28. října 2021 začínají běžet tři měsíce, během kterých mají dlužníci veřejnoprávních dluhů možnost zažádat o prominutí úroků, penále, příslušenství či dalších poplatků. Zaplatí tedy jen tzv. jistinu, […]

Acorus otevřel v Praze terapeutické centrum pro děti ohrožené domácím násilím

Nezisková organizace Acorus otevřela v Praze specializované terapeutické centrum pro děti ohrožené domácím násilím. Centrum bude nabízet komplexní podporu dětem v mimořádně složitých životních situacích. Při práci budou pracovníci vycházet z více než 20leté zkušenosti s práci s dětmi ohroženými domácím násilím. “Kromě krizové intervence a dlouhodobé individuální terapie chceme dětem nabídnout také skupinovou terapii, […]

České předsednictví v rámci EU se zaměří také na boj s chudobou dětí

Česká republika se v červenci 2022 ujme historicky druhého předsednictví v čele Evropské unie. V rámci svého předsednictví se Česko bude snažit v sociální oblasti zaměřit na tato témata. Mezi nejdůležitější nástroje v boji s chudobou dětí považuje předsednictví raný vývoj dítěte a služby péče o děti. Předsednictví zdůrazní závazek EU ke snížení chudoby dětí […]

Ministerstvo zdravotnictví pilotuje v Česku Program pozitivního rodičovství

Ministerstvo zdravotnictví realizuje projekt Program pro pozitivní rodičovství v České republice “Triple P”. Triple P – Positive Parenting Program (Program pozitivního rodičovství) je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě. Program byl vyvinut klinickým psychologem prof. Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě a byl testován s tisíci rodinami během více než 40 let […]

V rámci letošního Fóra sociálních služeb se bude diskutovat i téma institucionální péče o děti

V pátek 1. října 2021 se v Praze uskuteční Fórum sociálních služeb: Sociální služby odpovídající standardům 21. století – deinstitucionalizace jako možná cesta. Kromě dalších témat bude probíhat panelová diskuze také o péči o ohrožené děti. Od 15.30 bude probíhat blok III. s názvem Zajištění institucionální péče o ohrožené děti a jak se daří dětem […]

Výbor OSN pro práva dítěte zjišťoval, jak Česká republika plní práva dětí

Web Ministerstva práce a sociálních věcí www.pravonadetstvi.cz uvádí, že ve dnech 6. a 7. září 2021 se konalo slyšení zástupců České republiky před Výborem pro práva dětí OSN k naplňování práv dětí v ČR. Výbor je založen na základě čl. 43 Úmluvy o právech dítěte, skládá se z deseti členů, kteří jsou voleni na čtyři […]

Úřad práce vyplatil průměrné náhradní výživné ve výši 1.865 korun na dítě

Jak jsme vás již na #zeSPODu informovali, tak od července může rodič, kterému druhý neplatí výživné, žádat stát o náhradní výživné. V průběhu července a srpna přijal Úřad práce (ÚP ČR), který dávku vyplácí, přes 3.300 žádostí o náhradní výživné. V drtivé většině (86 %) je zástupcem dítěte jakožto žadatel žena, jen ve 14 % […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek