MŠMT představilo řešení pro omezení odkladů školní docházky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo variantní řešení, jejichž cílem je omezit vysoký počet odkladů povinné školní docházky. Usiluje tak o nápravu situace, kdy je Česká republika podle mezinárodních srovnání i dat České školní inspekce zemí s výrazně nejvyšší mírou odkladů školní docházky v Evropě. Průměrný podíl dětí, které zahájí školní docházku s odkladem, je v tomto školním roce přes 24 procent, v řadě srovnatelných zemí jde přitom jen o jednotky procent. MŠMT proto předkládá k odborné i politické diskuzi čtyři možné varianty řešení.

K řešení vysokého počtu odkladů povinné školní docházky ustanovilo MŠMT odbornou pracovní skupinu, která připravila čtyři možné varianty řešení. Jde o redukci odkladů včetně přenosu pravomoci posouzení jeho potřeby na školy, nebo o možnost připustit odklad pouze dětem narozeným po 30. červnu nebo květnu, či omezit udělování odkladů pouze dětem se závažným zdravotním znevýhodněním nebo odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami, případně o významné omezení včetně zrušení dodatečného odkladu a přípravných tříd. Všechny čtyři varianty přitom počítají se systémovým posílením pozice asistenta pedagoga v prvních ročnících základních škol.  

Podle platného školského zákona lze odklad začátku povinné školní docházky umožnit pouze v případě, kdy není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Výzkum Technologické agentury ČR, který mapoval současnou praxi, ale ukázal, že rodiče uváděli jako nejčastější důvody k odkladu stav a potřeby dítěte a rodinnou situaci včetně potřeb rodičů. Ze zprávy České školní inspekce pak vyplývá, že je třeba podporovat řádný nástup dítěte do základní školy, a snižovat tak riziko odkladu školní docházky, který je dlouhodobě jedním z negativních rysů spojených se začátkem primárního vzdělávání v českém vzdělávacím systému.

„Míra odkladů v České republice je extrémní a podle odborníků nedopovídá vzdělávacím potřebám dětí. Současný systém je z pohledu pedagogického nejméně efektivní cestou, jak podpořit jednotlivé děti při nástupu na základní školu. Místo toho, abychom podpořili děti v individuálním rozvoji, necháváme je plošně v mateřských školách nebo přípravných třídách. Musíme se zaměřit na individualizaci výuky v prvních ročnících základních škol, poskytnout školám systémovou personální i metodickou podporu a omezit strach ze školního neúspěchu,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek.

Zdroj informací: www.msmt.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek