Ombudsman navštívil dětské domovy pro děti do 3 let. Zjištění jsou alarmující

Veřejný ochránce práv uskutečnil sérii návštěv dětských domovů pro děti do 3 let věku (dále jen „DD3“) v kontextu blížícího se zákazu umisťování malých dětí do ústavních zařízení, který ombudsman vítá. Podle ombudsmana přetrvává řada problémů, které ochránce popsal již v roce 2013. Navzdory tomu, že od ledna 2025 má platit zákaz umisťování nejmenších dětí do ústavních zařízení, nemá většina navštívených DD3 jasný transformační plán ani cílový stav transformace. Velmi znepokojivým zjištěním je, že u řady umístěných dětí není zřejmé, kdo jim v případě zrušení DD3 péči zajistí.

Mezi hlavní zjištění z navštívených DD3 patří například:

1) Většina dětí v zařízeních byla starších 3 let. Děti mladší 3 let tvořily pouze jednu třetinu. Desetina dětí byla ve věku 10 let a více. V brněnském zařízení Chovánek dokonce pobývali dva náctiletí „klienti“, kteří navštěvovali střední školu.

2) Přestože mají DD3 přijímat od roku 2022 pouze děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje lůžkovou zdravotní péči, tvořily v zařízeních výraznou menšinu. U převážné části dětí s potřebou ošetřovatelské péče by bylo možné, aby žily v rodinném prostředí za předpokladu, že by k tomu měly vytvořené vhodné podmínky: poučené a motivované pečující a dostupné terénní zdravotní a sociální služby.

3) Více než 80 % dětí umístily do zařízení soudy. Výběr zařízení odůvodnily nejčastěji volnou kapacitou pro sourozeneckou skupinu a předchozím pobytem dětí v DD3 na základě smlouvy. Jde tedy o jiné důvody, než je potřeba zdravotní péče.

4) Podíl romských a poloromských dětí v navštívených DD3 dosahoval 51 % z celkového počtu dětí, což mnohonásobně přesahuje podíl Romů v populaci ČR.

5) Převážná část dětí pobývala v DD3 déle než půl roku, více než čtvrtina dětí dokonce déle než 3 roky. Část dětí zde žije od novorozeneckého věku, a nikdy tak nepoznala rodinné prostřední.

6) Některá zařízení omezují nebo podmiňují kontakt rodičů s dětmi. Většina zařízení vymezuje návštěvní dny a hodiny v návštěvním řádu, a to mnohdy podle pracovní doby sociálních pracovnic, která končí v brzkých odpoledních hodinách. Návštěvy jsou někde neoprávněně plošně kontrolovány přes prosklené návštěvní místnosti.

7) U některých dětí neměly zařízení jasné informace o řešení jejich situace, přestože se jednalo o děti, které žily v zařízení roky.

8) Problematické je vyhledávání náhradní rodinné péče pro děti s postižením, děti z menšinového etnika a sourozenecké skupiny. Mezi regiony panují velké rozdíly v úspěšnosti zajišťování NRP.

9) Prostředí v DD3 působí velmi ústavně. Žádné zařízení nemá veškeré prostory přizpůsobené dětem s potřebou lůžkové péče, pro které je služba primárně zřízena. Jsou zde často průchozí pokoje s příliš velkým počtem lůžek, prosklenými průzory, a to dokonce i u koupelen. Prostředí je tedy nevhodné a nerespektující soukromí dětí. V některých pokojích spí dokonce 8 dětí, některé z nich jsou přitom pro daný počet dětí malé. V některých zařízeních zcela chybí toalety a sprchy, které by děti mohly využívat, a koupou se v malých vanách v pokojích, které nejsou od zbytku místnosti nijak odděleny. Místo toalety používají nočník uložený v pokoji dítěte.

10) Většina DD3 má nastavenou praxi, že děti navštěvují mateřskou školu mimo zařízení pouze v povinném předškolním roce.

11) Navzdory tomu, že od ledna 2025 má platit zákaz umisťování nejmenších dětí do ústavních zařízení, nemá většina navštívených DD3 jasný transformační plán ani cílový stav transformace. Transformační záměry většiny zařízení nesměřují k vytvoření komunitní služby rodinného typu. Aby vznikla komunitní služba, bylo by potřeba značných investic. Kombinace plánované velké kapacity a využití stávajících budov zachová ústavní ráz služby. Hrozí tak riziko pouze kosmetických změn.

12) Velmi znepokojivým zjištěním je, že u řady umístěných dětí není zřejmé, kdo jim v případě zrušení DD3 péči zajistí.

V současné době projednává Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým má s účinností od 1. ledna 2025 ze zákona o zdravotních službách vypustit úpravu dětských domovů pro děti do 3 let věku, a to bez náhrady. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona o zdravotních službách, která by měla zakotvit možnosti zřizovat tzv. centra komplexní péče o děti. Zároveň se jedná o zákazu umisťování dětí do 7 let věku do ústavních zařízení, a to s účinností od 1. ledna 2028.

Celá zpráva je k dispozici v pdf zde.

Zdroj informací: www.ochrance.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek