Zpráva o rodině 2023: Další podpora rodin musí být jednou z priorit vlády

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo na vládu Zprávu o rodině 2023, kterou zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Ta hodnotí sociální a ekonomickou situaci rodin za poslední tři roky. Ze zprávy například vyplývá, že tři pětiny úplných rodin s dětmi a čtyři pětiny neúplných mají potíže vyjít s příjmy. Riziko chudoby je u samoživitelů téměř dvojnásobné oproti rodinám úplným se třemi a více dětmi. Každá pátá rodiny s dětmi nemá žádné úspory, tři čtvrtiny by byly schopny udržet stávající životní úroveň maximálně půl roku. Dostatečnými finančními rezervami nedisponují hlavně samoživitelé. Nejvyšší výdaje rodin s dětmi představují potraviny a náklady na bydlení. Třetina rodin pro zlepšení své finanční situace v době ekonomické krize hledal další zdroje příjmů. Přídavek na děti pobíralo v posledních dvou letech stále více dětí. Přibližně poloviny rodin s nezaopatřenými dětmi hledí s obavami na svou budoucí finanční situace, čtvrtina má strach ze zhoršení pocitu osobní pohody a spokojenosti.

Zpráva také obsahuje doporučení pro rodinnou politiku. Podle autorů zprávy je třeba posilovat celospolečenské prorodinné klima například posílením tématu rodiny a mezilidských vztahů v rámci výuky na školách, ale i spoluprací se státními institucemi (např. OSPOD) a neziskovými organizacemi, které se zaměřují např. na zvládání emocí, vyjednávání, nácviku rodičovských kompetencí. Dále zpráva doporučuje zavést víceleté dotační tituly financující profesionální práci aktérů v oblasti primární prevence, zejména s ohledem na vytváření a posilování partnerských a rodičovských kompetencí, zajistit dostatečnou nabídku služeb rodinných terapeutů a mediátorů, zlepšit vymahatelnost neuhrazeného výživného, umožnit dětem z nízkopříjmových rodin přístup ke školnímu stravování, družinám a volnočasovým aktivitám s cílem eliminovat jejich sociální znevýhodnění a vyloučení z kolektivů.

Celou zprávu ke stažení najdete ZDE.

Zdroj informací: www.mpsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek