Aktuální výzkum přiblížil zkušenosti rodičů dětí se znevýhodněním se školami

Každý pátý rodič dítěte se znevýhodněním se setkal s návrhem či požadavkem na odchod dítěte ze školy či třídy. To je jedno z hlavních zjištění výzkumu, který pro neziskovou organizaci Spolu, z. s. vypracovala výzkumná organizace PAQ Research. S požadavkem na odchod ze školy se nejčastěji setkávají děti s lehkým mentálním postižením, poruchami chování a nezdravotními druhy znevýhodnění. „Tlak na jejich vyčleňování může směřovat k snižování šancí ve vzdělávání i vyčleňování z kolektivu, což má vliv na pozdější sociální kapitál a uplatnění ve společnosti,“ vysvětluje Daniel Prokop z PAQ Research.

Třetina dětí, které mají před nástupem do školy přiznaná podpůrná opatření, se zároveň při zápisu setkává s neoprávněnými požadavky školy ohledně přijetí. Desetina rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zažila podle výzkumu ze strany škol určitou formu nátlaku či omezení v průběhu školní docházky.

Zástupci neziskových organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání, přišli s řadou návrhů na změnu. Zmínit lze například zvýšení informovanosti rodičů o tom, že informace školských poradenských zařízení o tom, v jakém druhu školy by se dítě mělo vzdělávat, nejsou pro rodiče závazná. Za závazná je přitom ve výzkumu PAQ Research považovalo skoro 7 z 10 rodičů, kteří od školského poradenského zařízení obdrželi návrh na změnu druhu školy. Nezbytným předpokladem ke zlepšení situace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu je posilování kapacit školních poradenských pracovišť a zajištění financování dalších pedagogických profesí (školní psychologové, speciální pedagogové) přímo ze státního rozpočtu.

Zdroj informací: www.spoluskola.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek