MPSV navrhuje, aby nezprostředkovaní pěstouni byli opět účastníky důchodového pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo do připomínkového řízení novelu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. MPSV novelu předkládá na základě poznatků z aplikační praxe zákona č. 363/2021 Sb., kterým se změnil zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Touto novelou byla od ledna 2022 zavedena nová dávka příspěvek při pěstounské péči pro nezprostředkované pěstouny, se kterou se však již nepojí účast na důchodovém a zdravotním pojištění.

Novela, kterou aktuálně MPSV předložilo, navrhuje, aby nezprostředkovaní pěstouni byli účastni důchodového pojištění, a to až do zániku pěstounské péče u dítěte, které jim bylo svěřeno do péče před 1. lednem 2022. Doba účasti na důchodovém pojištění se u těchto osob považuje za náhradní dobu pojištění a za vyloučenou dobu. Zavedení náhradní doby pojištění u těchto pěstounů povede ve střednědobém horizontu ke zvýšení výdajů na důchody v rozsahu mezi 20 a 30 mil. Kč ročně (s tím, že v prvních letech budou tyto výdaje významně nižší) a v dlouhodobém horizontu by potom měly být do 10 mil. Kč ročně.

Podle dostupných údajů pečuje aktuálně jako nezprostředkovaný pěstoun přibližně deset tisíc osob, z toho je zhruba 55 % ve starobním nebo invalidním důchodu, tj. jde o osoby, kterým již nově zaváděná náhradní doba pojištění nemůže ovlivnit výši pobíraného důchodu. Zbylí pěstouni, kteří nejsou důchodci, mohou být důchodově pojištěni již v současné době z jiného titulu, především z titulu výdělečné činnosti. Lze odhadnout, že výdělečně činných je téměř 75 % těchto osob. Ročně se podle MPSV stane nově nezprostředkovanými pěstouny přibližně dva tisíce osob. Stejný počet osob pěstounskou péči ukončí.

Dalším opatřením tohoto návrhu zákona je tzv. adaptační bonus pro osoby pečující o svěřené děti v náhradní rodinné péči. Cílem opatření je podpořit adaptaci při přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, ať již z titulu svěřenectví, tak z titulu nezprostředkované pěstounské péče. Adaptační bonus spočívá v zavedení nepříspěvkové účasti těchto osob na důchodovém pojištění nejdéle po dobu 2 let od prvního dne kalendářního měsíce, za který dítěti náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Část návrhu – změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, ze které vyplývá pro nezprostředkované pěstouny účast na veřejném zdravotním pojištění s tím, že plátcem pojistného za tyto osoby bude stát, připravilo Ministerstvo zdravotnictví.

S ohledem na časovou naléhavost, navrhuje MPSV, aby byl návrh zákona Poslaneckou sněmovnou projednán a schválen již v prvním čtení. Účinnost zákona je totiž navrhována 1. července 2022.

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Zdroj informací: www.eklep.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek