Budoucí vládní koalice slibuje podporovat pěstounskou péči i sociální služby pro ohrožené rodiny s dětmi

Strany budou vládní koalice podepsaly v pondělí 8. listopadu 2021 Koaliční smlouvu na volební období 2021-2025. Budoucího ministra práce a sociálních věcí vybere KDU-ČSL. V posledních dnech se v médiích mluví o Marianu Jurečkovi, který byl od ledna 2014 do prosince 2017 ministrem zemědělství ČR v Sobotkově vládě a od roku 2002 se živí jako soukromý zemědělec. Stejně tak i Výbor pro sociální politiku povede poslanec zvolený za KDU-ČSL.

Koalice chce v oblasti práce a sociálních věcí prosadit například tyto body:

 1. Cílené zaměření na specifické potřeby rodin samoživitelů, rodin s více dětmi a rodin s handicapovaným členem.
 2. Podpora a zpřehlednění sítě poradenských zařízení pro rodinu v krizi včetně služeb a aktivit zaměřených na primární prevenci
 3. Sjednocení systému péče o ohrožené rodiny a děti ze tří resortů pod jeden – MPSV, aby se zefektivnilo nakládání se zdroji. Název MPSV doplní o tématiku rodiny.
 4. Zajištění efektivnější pomoci ohroženým dětem podle potřeb dětí a rodin, snížení administrativní zátěže orgánů péče o děti.
 5. Upřednostnění vyrůstání dětí v rodinách místo v ústavech, zejména u nejmladších dětí.
 6. Podpora krajů, aby transformovaly služby pro ohrožené děti, posílily kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny.
 7. Podpora krajů, aby zlepšily systém výběru a přípravy pěstounů a zprostředkování náhradní rodinné péče.
 8. Podpora dlouhodobé i přechodné pěstounské péče.
 9. Podpora a zkvalitnění systému náhradní rodinné péče včetně oddělení příbuzenské péče od péče pěstounské, aby byly zohledněny specifické potřeby pečujících příbuzných, což bývají v naprosté většině případů prarodiče, tedy senioři.
 10. Zavedení celostátního registru pěstounů a posílení mezikrajové spolupráce.
 11. Prosazování opatření omezujících zneužití dětí v právních sporech mezi rodiči.
 12. Vyjasnění kompetencí sociálních pracovníků v opatrovnických procesech.
 13. Rozšíření dostupnosti poradenství v řešení exekucí a dluhových pastí.
 14. Zavedení víceletého financování sociálních služeb (s výhledem na 3 roky) s cílem zlepšit dostupnost a zvýšit efektivitu.

Celá koaliční smlouvy ke stažení na této straně.

Zdroj: www.top09.cz, www.wikipedia.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek