Mezi mladistvými klesá podíl kuřáků i míra konzumace alkoholu

V České republice dochází k poklesu podílu kuřáků mezi mladistvými, stejně jako klesá míra konzumace alkoholu i zkušeností s nelegálními drogami. „Dospívající a mladí dospělí se také více zajímají o nové trendy. Užívají ve větší míře nové produkty ve formě zahřívaného tabáku, elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků, uvádí Vedoucí národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová. Větší zkušenosti s alkoholem mají děti socioekonomicky znevýhodněné, klienti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, děti v institucionální péči nebo děti s romským původem. Negativní zprávou je, že v porovnání s ostatními evropskými zeměmi jsou zkušenosti českých studentů s užitím léků nadprůměrné, zejména léků proti bolesti za účelem dostat se do nálady nebo léků v kombinaci s alkoholem.

Zkušenosti s kouřením má 40 % 15letých dětí a 54 % 16letých. Pravidelné denní kouření uvádí 10– 11 % dospívajících, podíl nezletilých kuřáků se však dlouhodobě snižuje. Zkušenost s konzumací alkoholu má přes 40 % 13letých dětí, čtvrtina 15letých dětí se v životě nejméně dvakrát opila. Z 16letých již má zkušenost s alkoholem 95 %, téměř 40 % 16letých v posledním měsíci pilo alkohol tzv. nárazově (5 a více sklenic při jedné příležitosti).

Významným mezníkem z pohledu expozice návykovým látkám je přechod ze základní na střední školu. Subjektivně vnímaná dostupnost alkoholu v posledních letech klesá, ale stále je relativně vysoká. Pivo si umí snadno nebo celkem snadno obstarat 80 % 16letých, 40 % uvedlo konzumaci alkoholu v restauracích. Povědomí o rizikovosti intenzivní konzumace alkoholu se zvyšuje. „Například, 95 % dětí mladších 16 let stále svou první zkušenost s alkoholem získává z rukou rodičů, v rodinách – kde by měl být naopak základ prevence. Bez společenského konsenzu ani netvrdší regulativní opatření pravděpodobně nebudou příliš účinná“, vysvětluje Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku.

Zneužívání léků, tj. užití sedativ bez doporučení lékaře, léků proti bolesti za účelem dostat se do nálady nebo léků v kombinaci s alkoholem uvádí více než 14 % 16letých, v tom 5 % opakovaně. Zkušenosti jsou častější u dívek. Zkušenost s užitím léků bez důvodu v životě má 10 % 11–15letých, obdobně jako v případě dalších návykových látek mají větší zkušenosti s psychoaktivními léky děti socioekonomicky znevýhodněné, klienti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, děti v institucionální péči nebo děti s romským původem.

Informace vyplývají ze Souhrnné zprávy o závislostech v České republice 2021, kterou zpracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Celá zpráva je k dispozici na této stránce.

Zdroj informací: www.vlada.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek