V bytové nouzi je v Česku minimálně 20 tisíc dětí

Podle Zprávy o vyloučení z bydlení 2021, kterou vypracovala Iniciativa Za bydlení, se v bytové nouzi nachází 35 až 62 tisíc domácností, ve kterých vyrůstá 20 až 51 tisíc dětí do 18 let. Dalších 130 až 190 tisíc domácností s přibližně 100 tisíci dětmi je ohroženo ztrátou bydlení. Zpráva shrnuje výsledky půlročního mapování rozsahu bytové nouze v ČR.

Bytovou nouzí se rozumí stav vyloučení ze standardního bydlení. V bytové nouzi tedy nejsou jenom lidé bez střechy nad hlavou, ale třeba také domácnosti, které přebývají v azylových domech a v ubytovnách. Bytová nouze ztěžuje nebo zcela znemožňuje naplňování řady základních potřeb a práv (práva na zdraví, vzdělávání, rodinný život atd.). Bytové problémy jsou například jedním z hlavních důvodů umísťování dětí do náhradní péče.

Odhaduje, že v bytové nouzi v bytech se nachází celkem 9 až 25 tisíc domácností. Z toho přibližně třetina žije ve funkčně nevyhovujících bytech, druhá třetina v přelidněných bytech (nejčastěji šlo o 5-7členné rodiny v malých bytech mezi 40 a 60 m2) a zbytek přebývá po příbuzných nebo známých. Oproti roku 2018 došlo k poklesu počtu rodin s dětmi na ubytovnách o téměř 40 procent z původních 2.300 na 1.400 rodin. Přesné příčiny poklesu rodin na ubytovnách nejsou známy, ale zcela jistě se tyto rodiny nemohly přesunout do azylových domů, protože poptávka po azylových domech dlouhodobě převyšuje nabídku. Pouze menší část rodin žijících v ubytovnách má šanci uspět na trhu se standardním bydlením.

Bytovou nouzí jsou více zasaženy severní Čechy a severní Morava jako regiony s vyšším odílem obyvatel v tíživé sociální situaci.

Dvacet obcí nejvíce zasažených bytovou nouzí.
Zdroj: Zpráva o vyloučení z bydlení 2021, Iniciativa Za bydlení

Do kategorie domácností ohrožených ztrátou bydlení jsou započítány domácnosti, které přiznávají, že se u nich v posledním roce vyskytl problém s úhradou nájemného za byt, plateb za teplo, elektřinu, plyn nebo vodu či se splácením hypotéky. Nejvíce se ohrožení ztrátou bydlení týká pražských domácností. Druhý nejčastější výskyt ohrožení ztrátou bydlení a nadměrných nákladů ze všech krajů ČR je v Ústeckém a Karlovarském kraji, přestože jde o kraje s nejnižšími cenami bydlení v ČR. Důvodem je to, že jde o kraje se zdaleka největším podílem obyvatel ve špatné finanční situaci.

Podíl domácností zatížených nadměrnými náklady na bydlení, z nichž část je ohrožená
ztrátou bydlení.
Zdroj: Zpráva o vyloučení z bydlení 2021, Iniciativa Za bydlení

A jaké jsou cesty ven z krize?

  1. Více peněz na investice do sociálního bydlení
  2. Širší využívání dávek mimořádné okamžité pomoci při úhradě kauce na byt
  3. Podpora využívání příspěvku na bydlení jako nástroje bytové politiky

Celá zpráva je dostupná k přečtení zde.

Zdroj informací: Zpráva o vyloučení z bydlení 2021, Iniciativa Za bydlení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek