Ombudsman chce systémově řešit asistované kontakty a asistované předávání

Podle Veřejného ochránce práv je připravovaná novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách příležitostí definovat právní režim služby asistované kontakty, případně služby asistované předávání. Tyto služby právo dosud nereguluje, praxe se proto opírá o právní instituty již existující. V masivní většině případů službu poskytují neziskové organizace na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (SPO) nebo v rámci registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Lze se však setkat i s formou, kdy je služba poskytována jako tzv. volná živnost. Ombudsman právě tuto poslední formu považuje za velmi problematickou. Zatímco organizace, které služby poskytují na základě pověření k SPO nebo na základě registrované sociální služby, jsou pod dohledem státu, tak poskytovat službu na základě tzv. volné živnosti může každý, kdo splní všeobecné podmínky k provozování živnosti a ohlásí živnost na živnostenský úřad. Pro službu v tomto režimu neplatí žádné odborné požadavky, žádné standardy kvality ani dohled regulátora.

Ochránce práv se domnívá, že by bylo žádoucí, aby zákon definoval právní režim služeb asistované kontakty a asistované předávání tak, aby podléhaly právní regulaci stejně, jako všechny ostatní služby poskytované k ochraně ohrožených dětí a jejich rodin. Za tím účelem ombudsman navrhuje, aby byly v zákoně o sociálních službách definovány nové služby sociální prevence – asistované kontakty a asistované předávání.

Zdroj informací: www.ochrance.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek