Workshop k postojům bezdětných lidí k rodičovství

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí pořádá workshop představující výsledky dvou výzkumů: „Bezdětní a postoje k rodičovství“ a „Homoparentální rodiny“. Workshop se uskuteční online v úterý 8. června od 10:00 do 12:30 hodin. Obě studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí byly realizovány v rámci jeho projektu „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018–2022)“. Cílem tohoto projektu je získat komplexní informaci o rodinách a seniorech, a tím poskytovat kvalitní a aktuální data pro MPSV, srovnatelná v čase, příp. v mezinárodním kontextu.

Výzkum se každoročně zaměřuje prostřednictvím specifických „sond“ na konkrétní typy rodin. Ty jsou každoročně vybírány dle jejich charakteristik na základě dohody se zadavatelem (MPSV). Předmětem zájmu je např. socioekonomická situace rodin (vč. bydlení a využívání daňového a dávkového systému, míry ekonomické aktivity členů rodin, ohrožení chudobou), sladění rodinného a pracovního života, mezigenerační solidarita, využívání sociálních a jiných služeb, socializace v rodině, péče o závislé osoby v rodině, vnímání společenských opatření na podporu rodin, zejména s malými dětmi a seniory. Při realizaci těchto šetření je současně pilotně ověřována metodika těchto výběrových šetření rodin, která umožní opakování šetření i srovnání různých typů rodin při současném poznání jejich specifik. Výsledky projektu jsou využívány pro periodickou Zprávu o rodině a pro aktualizaci Koncepce rodinné politiky MPSV a jednotlivých prorodinných opatření. Výsledky mohou využívat i další orgány státní správy a samosprávy a jiné organizace zabývající se podporou rodin.

V roce 2018 se sondy zaměřily na rodiny se třemi a více dětmi a na tzv. rodiny rekonstituované. V roce 2019 se pozornost přesunula na rodiny samoživitelů. V roce 2020 byla tématem bezdětnost a život homoparentálních rodin. V roce 2021 se výzkum zaměřuje na rodiny úplné.

Na workshop se přihlásíte na této stránce.

Zdroj informací: www.vupsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek