Unikátní výzkum příbuzenské pěstounské péče poodhalil specifické potřeby této většinové skupiny pěstounů

Výzkumná organizace Sociofactor a Centrum psychologické pomoci v Ostravě realizovaly unikátní výzkum příbuzenské pěstounské péče, jehož cílem bylo zjistit potřeby pěstounů. Podle psychologa Libora Škody je zásadní absence jasného legislativního odlišení příbuzenské pěstounské péče, které by umožnilo specifický přístup orgánů sociálně-právní ochrany dětí, ale i soudů. „Příbuzní navíc na rozdíl od ostatních pěstounů řeší mnohem častěji problémy s biologickými rodiči, finanční tíseň a vlastní zdraví s ohledem na svůj věk,“ doplňuje psycholog Škoda. Uvnitř příspěvku přehledná INFOGRAFIKA nejdůležitějších informací.

Výzkum byl realizován v Moravskoslezském kraji a zúčastnilo se ho 169 rodin. Vzhledem k tomu, že více jak 60 % příbuzenských pěstounů je ve věku 50 a více let, je jeden z hlavních problémů, s nimiž se příbuzenští pěstouni složitě vypořádávají, velký věkový rozdíl mezi nimi a svěřenými dětmi. Zvláště v období puberty si často neví rady s výchovou: školní prospěch dítěte a výchovné problémy uvádějí jako dva ze tří hlavních problémů. O to důležitější je specifická pomoc doprovázejících organizací.

INFOGRAFIKA – Nejdůležitější informace z výzkumu, klikněte pro zvětšení; zdroj informací: www.nadacesirius.cz

Finanční zabezpečení příbuzenských pěstounských rodin

Ve většině ze zkoumaných příbuzenských pěstounských rodin byla přiznána odměna pěstouna. Jedna čtvrtina z nich pobírá nějaký typ důchodu a třetina je v zaměstnaneckém poměru nebo podniká. Z výzkumu je zřejmé, že bez finanční podpory by byl výkon role pěstouna pro mnohé z nich nereálný. Devět z deseti pěstounů, kteří mají přiznanou odměnu pěstouna, neuvádí finanční starosti, naopak u těch, kteří odměnu přiznanou nemají, se s finanční tísní potýká 36 % osob.

Jako nereálný vidí návrat dítěte k rodičům 82 % dotázaných příbuzenských pěstounů. Příbuzenští pěstouni mají start odlišný oproti zprostředkovaným pěstounům také v tom, že často jde o náhlé a neočekávané svěření dítěte do péče. Odborníci tedy poukazují i na to, že příbuzenští pěstouni nejsou na tuto situaci nijak připravováni, a to i přesto, že zejména před začátkem pěstounské péče potřebují specifickou psychologickou, sociálně-právní a často i finanční podporu.

Celý výzkum je dostupný na této webové stránce.

Zdroj informací: www.nadacesirius.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek