Odborníci z oblasti péče o ohrožené děti varují: Hrozí kolaps podpory dětí v pěstounských rodinách

V úterý 30. ledna 2024 se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR kulatý stůl k tématu “Proč pěstouni a jejich děti potřebují služby OSPOD a doprovázejících organizací. Právě doprovázení a poskytování speciální odborné péče je důležité pro děti, které prožívají trauma z odloučení od svých rodičů či byly vystaveny násilí a zanedbávání. Bohužel však v současné době podle Asociace dítě a rodina (dále jen “Asociace”) chybí doprovázejícím organizacím prostředky na zajištění zkušených sociálních pracovníků, psychologů a terapeutů, tak aby se péče dostala dětem v potřebné kvalitě a intenzitě.

Podle Asociace v současné době dochází k situaci, že řada neziskových organizací přestává tuto službu nabízet, protože jim chybí prostředky na specialisty s nezbytným vzděláním a na další zákonem stanovené požadavky. Mzdové ohodnocení pracovníků ve službě doprovázení v rámci neziskových organizací je přitom hluboko pod průměrem sociálních služeb ve státním sektoru.

Aktuální výše příspěvku na službu doprovázení jedné pěstounské rodiny je 59 400 Kč na rok. Dle odborníků i různých metodik výpočtu není současný návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na příspěvek ve výši 66 000 Kč na doprovázení dlouhodobých pěstounů a 72 000 Kč na doprovod přechodných pěstounů dostačující. Ze všech nezávislých výpočtů přitom vyplývá, že k zajištění kvalitní a dostupné služby je minimální částka přibližně 96 000 Kč, což je o téměř 40 000 Kč více, než s čím musí organizace vystačit dnes. Je na místě klást si otázku, jak to, že tedy systém ještě funguje a dávno nezkolaboval.

Asociace Dítě a Rodina proto vyzývá zákonodárce, aby se s ohledem na dosavadní nízkou valorizaci příspěvku, stále rostoucí ceny a výhled na další období shodli na částce 96 000 Kč za rok, bez ohledu na to, zda se jedná o dlouhodobou nebo přechodnou pěstounskou rodinu. „Pokud toto neuděláme, dopouštíme absenci péče o traumata dětí, čímž, vedle neštěstí samotných dětí, diktujeme společnosti budoucí náklady na sociální péči, zdravotnictví, bezpečnost, soudy, vězeňství…“ dodává Michal Němec – místopředseda výboru Asociace Dítě a Rodina a ředitel organizace Prevent 99.

I Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo důležitosti poskytování odborných služeb pěstounům a jim svěřeným dětem. „MPSV intenzivně vnímá potřebnost podpůrných služeb pro děti v náhradní rodinné péči a jejich pečovatelů. Pokud jsou tyto služby poskytovány citlivě, odborně a v souladu s aktuálními potřebami dětí a náhradních rodin, jde o zlepšení kvality náhradní rodinné péče a kvality života ohrožených dětí a rovněž prevenci proti selhání či předčasnému ukončení této péče,“ uvedla Zuzana Zárasová, vedoucí oddělení koncepce sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Zdroj informací: www.ditearodina.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek