Náhradní výživné funguje již více než rok. Nejčastěji se čerpá na jedno dítě ve školním věku

S náhradním výživným, které už rok pomáhá samoživitelkám a samoživitelům, je spokojeno 90 % příjemců. Pro 60 % z nich je výrazným přínosem pro úhradu nezbytných nákladů. Aktuálně ho pobírá již zhruba 10 tisíc rodin samoživitelek nebo samoživitelů. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky se náhradní výživné ukazuje jako efektivní pomoc rodinám samoživitelek a samoživitelů v situaci, kdy se ocitli bez svého partnera a na péči o své dítě i jeho finanční zabezpečení jsou sami. Zároveň však ministr dodal, že je třeba zvýšit tlak na neplatiče a zlepšit vymahatelnost soudem stanoveného výživného.

Zajímavá data přinesl výzkum o náhradním výživném, který zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV). Ten ukázal, že 68 % z těch, co údaje zaslali, je zaměstnaných nebo podniká, 22 % je na mateřské či rodičovské dovolené, 8 % je nezaměstnaných a 2 % není ekonomicky aktivních.

Dvě třetiny příjemců náhradního výživného jej čerpá pouze na jedno dítě a nejčastěji je vypláceno na děti školního věku ve věku 7 až 15 let.

Průměrná částka, která je v rámci jedné dávky vyplacena, se pohybuje na úrovní 1.500 – 1.999 korun. Platí také regionální diference výše přiznaného náhradního výživného. Nejvyšší je v Praze, naopak na opačném pólu stojí žadatelé z kraje Ústeckého, Vysočiny, Libereckého a Karlovarského kraje, kde výše zhruba tří desetin přiznaných dávek nedosáhla 1.000 korun. Výdaje státu na náhradní výživné činily na konci roku 2021 zhruba 36 milionů korun. Zájem o čerpání této dávky tak zatím zůstává za očekáváním jak z hlediska počtu podaných žádostí, tak z pohledu celkových nákladů.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ze zprávě také uvádí, že v rodinách příjemců náhradního výživného panují jak mezi expartnery, tak i mezi dětmi a povinnými rodiči, velmi narušení a vlažné vztahy.

VÚPSV také uvádí několik doporučení:

  1. Zlepšit informovanost potenciálních žadatelů o náhradní výživné o podmínkách samotné žádosti, o nutnosti (opětovného) dokládání potřebných dokumentů či o možnostech vymáhání dlužného výživného.
  2. Podpořit (neziskové) organizace, které v oblasti vymáhání výživného, exekucí či nároku na náhradní výživné poskytují rodičům poradenství a podporu.
  3. Podporovat a posilovat rodičovské kompetence a rodičovskou zodpovědnost za péči a výchovu dětí.

Celá výzkumná zpráva je na této stránce.

Zdroj informací: www.mpsv.cz, www.vupsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek