V Česku je stále nedostatek žadatelů o NRP ochotných přijmout romské dítě

Výzkumný ústav práce a sociálních věci provedl pilotní šetření mapující zkušenosti a názory pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče romským dětem. Pracovníci potvrdili, že romské děti bývají nejčastěji svěřovány do pěstounské péče příbuzných. Ke zprostředkování NRP u romských dětí dochází v praxi minimálně. Vzhledem k nedostatku žadatelů o zprostředkování NRP ochotných přijmout romské dítě bývá u romských dětí mladšího věku snahou OSPOD ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí dosáhnout jejich svěření do péče náhradních rodičů žijících v zahraničí.

Mezi největší překážky v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče romským dětem uvádí studie VÚPSV již zmíněný nedostatek žadatelů ochotných přijmout romské dítě, nedostatek žadatelů romského etnika, obavy žadatelů z genetických dispozic dětí nebo kulturních odlišností. Velmi významnou roli bohužel hrají i obavy žadatelů z nepřijetí dítěte širší rodinou, nejbližším okolím (škola, sousedé apod.) a většinovou společností, které odrážejí současné celospolečenské klima.

Celá studie je ke stažení ZDE.

Zdroj informací: www.vupsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek