Česká vláda definitivně snížila evropské peníze do sociální oblasti

Vláda České republiky definitivně rozhodla snížit v programovém období 2021– 2027 alokaci Evropského sociálního fondu plus (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (FS). Kabinet Andreje Babiše tak nevyslyšel doporučení Evropské komise ani věcné připomínky monitorovacích výborů či představitelů více než třiceti nevládních neziskových organizací, asociací a jiných subjektů, které působí v oblasti sociálních a dalších služeb. Prostředky ESF+, které u nás budou do sociální oblasti čerpány prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), mají přispívat k řešení socioekonomických problémů, u nichž v programovém období 2021–2027 hrozí reálné zhoršení vinou pandemie COVID-19. Jde například o podporu fungování sociálních služeb, programů na zajištění dostupného bydlení, programů na podporu zaměstnanosti či podpůrné služby pro seniory a rodiny s dětmi.

Česká vláda navíc na návrh ministerstva financí souběžně schválila nová Pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU pro programové období 2021–2027. Změna pravidel čerpání evropských fondů ruší výjimku, která u projektů v oblasti sociálních a dalších podpůrných služeb doposud nevyžadovala finanční spoluúčast. Aktuálně je spoluúčast na financování projektů stanovena na 5 % u neziskových organizací a 15 % u příspěvkových organizací a obcí, přičemž výjimky budou stanoveny řídícím orgánem při každé jednotlivé výzvě. Nevládní neziskové a příspěvkové organizace, kterých se povinné kofinancování vzhledem k jejich omezeným finančním zdrojům dotkne nejvíce, tak nyní budou muset při každé projektové výzvě sledovat, jaká finanční spoluúčast bude požadována a zvažovat, zda budou při podání projektu schopni spoluúčast zajistit.

Snížení finančních prostředků na sociální oblast se nelíbí ani Senátu Parlamentu České republiky. O tom jsme Vás informovali v tomto příspěvku.

Zdroj: Iniciativa #zabydleni

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek