Praha se zaměří na individualizovanou péči o ohrožené děti v pobytových službách

Rada hl. m. Prahy schválila záměr výsledné podoby služby, ve kterou se mění bývalý kojenecký ústav Charlotty Masarykové. Kromě služeb na podporu rodiny, pěstounské péče, rozvoje krizových a odlehčovacích služeb zajišťuje Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové také služby určené k dlouhodobému pobytu. V nich mohou žít maximálně čtyři děti v běžné domácnosti s podporou dvou dospělých pečujících. Tento model je akceptovaný Ministerstvem školství a mládeže a tělovýchovy, avšak předpokládá dofinancování domácností hlavním městem. Centrum Charlotty Masarykové aktuálně provozuje dvě takové domácnosti, zbývající dva byty by organizace měla otevřít v průběhu příštího roku.

„Je potřeba, aby i děti, které se nepodaří vrátit do rodiny či pro ně najít náhradní rodinnou péči, měly přístup k individualizované pobytové péči. Proto již nyní zajišťujeme pro velmi zranitelné děti komorní a individualizovanou podporu, ta je možná pouze v prostředí, které co nejvíce funguje jako běžná domácnost,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zdroj informací: www.praha.eu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek