MPSV připravilo odpovědi na nejčastější dotazy k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo několik odpovědí k dohodám o výkonu pěstounské péče, které upravují podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností založených v § 47a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrany dětí. MPSV se vyjádřilo zejména k situacím, kdy je třeba ukončit dohodu o výkonu pěstounské péče. Má se tak stát vždy, když je dítě umístěno z pěstounské péče do ústavní péče, kde je mu poskytováno plné přímé zaopatření. V tomto případě dohoda zaniká automaticky, protože zanikla i osobní péče o dítě a pěstoun již není osobou pečující. Rozdílný je postup v případě smluvního pobytu ve střediscích výchovné péče. V těchto zařízeních není zajištěno plné přímé zaopatření, a tak není třeba dohodu o výkonu pěstounské péče ukončovat. Stejná situace nastává v případě hospitalizace dítěte v rámci ozdravně-léčebného pobytu. Ani v tomto případě se nebude jednat o důvod k ukončení(zániku) dohody.

Novela ZSPOD umožňuje od ledna 2022 ukončit dohodu o výkonu pěstounské péče jen k poslednímu dni kalendářního pololetí, ve kterém byla dohoda vypovězena nebo ve kterém došlo k jejímu zrušení. Pokud tedy stávající dohody o výkonu pěstounské péče upravují podmínky, kterých se týká novelizace ZSPOD, je třeba upravit též znění dohody, a to uzavřením dodatku. MPSV dodává, že vychází-li tento dodatek z nové právní úpravy, resp. nepřekračuje-li rámec novelizované právní úpravy, nepodléhá schválení místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Další odpovědi najdete v tomto souboru.

Zdroj informací: www.mpsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek