Na transformaci velkokapacitních dětských domovů je vyčleněna skoro miliarda korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy dvě výzvy, které cílí na podporu deinstitucionalizace pobytové péče pro ohrožené děti v České republice zvýšením dostupnosti služeb komunitního typu. V rámci výzev je k dispozici skoro 1 miliarda korun. V obou výzvách je cílem snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních pobytových zařízeních kolektivního typu. Díky těmto výzvám mohou stát, kraje, obce a další subjekty, které pobytová zařízení pro děti zřizují, vybudovat síť pobytových zařízení komunitního typu a zároveň posílit síť dostupných terénních a ambulantních sociálních služeb pro ohrožené děti a rodiny prostřednictvím transformace stávajících zařízení či nově vybudovanou službou.

Výzvami budou podpořeny snahy, aby děti, které jsou umístěné do ústavní péče, měly zajištěné umístění v domácnostech, jež se neliší od běžných domácností rodin a které jsou umístěny v běžných zástavbách tak, aby na ně byl co nejvíc omezen vliv ústavní kultury. Součástí je také omezení počtu umístěných dětí v těchto institucích tak, aby se rodinná jednotka co nejvíce podobala běžné rodině.

V rámci výzev lze tedy nakupovat nemovitosti, rekonstruovat a upravovat budovy pro pobytovou péči o děti a budovat zázemí pro poskytování ambulantní či terénní služby pro rodiny nebo nakupovat bytové jednotky a stavebně upravovat tyto nakupované jednotky.

Výzvy také stanovují maximální kapacitu domácností na 6 dětí, v jednom objektu mohou být maximálně 2 rodinné skupiny. Prioritou a předpokladem úspěchu je inkluzivní bydlení, zejména v rozptýlené formě v běžné zástavbě bytových domů. Minimální technický standard stanovuje minimální plochu jednolůžkového pokoje na dítě na 8 metrů čtverečných a v případě dvoulůžkového pokoje 12,25 metrů čtverečných.

Podrobnější informace k výzvě č. 31_24_114 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – bytové jednotky najdete na této stránce.

Podrobnější informace k výzvě č. č. 31_24_113 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti najdete na této stránce.

Zdroj informací: www.mpsv.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek